Pierwszy wniosek z 2016 roku przepadł z kretesem z powodu licznych błędów w opracowanej przez firmę zewnętrzną i Urząd Gminy w Żórawinie dokumentacji. O czym pisaliśmy w artykule:

https://zorawina.info/czy-gmina-zorawina-straci-miliony-kanalizacje-nowe-place-zabaw-i-mala-infrastrukture/

Nie pomogły wnoszone protesty. Urząd do dnia dzisiejszego nie podał kwoty jaką zapłacił za tak przygotowane studium wykonalności ani czy udało się odzyskać choć cześć środków. Szkoda, bo straciliśmy sporo czasu i pieniędzy. 

Tym razem się udało. Drugie podejście po zmianie firmy przygotowującej wniosek o dotację na budowę sieci kanalizacyjnej przyniosło SUKCES.

Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2018-2019, w Mędłowie, Rzeplinie oraz Żórawinie (ul.Transportowa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, Zaułek, Aleja Niepodległości), czyli w miejscowościach wchodzących w skład utworzonej zgodnie z wymogami UE tzw. aglomeracji (składającej się z miejscowości o odpowiedniej gęstości zaludnienia i ilości mieszkańców na 1 kilometr sieci sanitarnej). Całkowity koszt inwestycji to 16.403.380,88 zł brutto a dofinansowanie to 10.005.138,69 zł od kosztów kwalifikowalnych. Aktualnie trwa organizowanie procedury przetargowej.

Poniżej List Gratulacyjny od Wiceprezydenta Wrocławia.

My również składamy gratulacje.