Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Potocznie dzień ten zwany jest Dniem Nauczyciela. Jak co roku, tak i w 2017 Dzień Nauczyciela wypada 14 października jako święto wszystkich
osób odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży i nie tylko: nauczycieli , pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

Swoich nauczycieli  zapamiętuje się na całe życie. Są oni świadkami naszych sukcesów, porażek, uśmiechów, łez i dorastania kolejnych pokoleń. Pięknie to ujął Jan Paweł II a w słowach pełnych szacunku,zawarł w nich chyba wszystko

„… mam osobisty dług wdzięczności wobec polskiej szkoły, wobec nauczycieli i
wychowawców… To co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu.
(…)

Życzymy więc Wam wiary, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej oraz uznania i szacunku ze strony wychowanków.

 

Komentarze