Żona zauważyła barszcz sosnowskiego w Żórawinie. Ma już ponad 2 m wysokości.
Sprawa zgłoszona w gminie i potwierdzone, że to Barszcz, ale chyba nic się nie ruszyło jeszcze w tym temacie.
Pięknie rosnący barszcz można oglądać na parkingu Inwestrol IZ Sp. z o.o. Rolnicze zakłady produkcyjno – doświadczalne.
Proszę przestrzec mieszkańców bo grozi bardzo poważnym poparzeniem. Tym bardziej, że jest to parking Inwestrolu i wiele pojazdów tam parkuje.
Poniżej wysyłam dokładną lokalizację.

Komentarze