Informacja dla mieszkańców obrębu Wojkowic:
Wójt Gminy Żórawina poinformował o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wojkowice.
Rada Gminy Żórawina w dniu 1 marca 2016 podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania.

Obwieszczenie – link

Komentarze