RADA GMINY UZNAŁA POSTĘPOWANIE PANI DYREKTOR SZKOŁY W RZEPLINIE ZA NIEWŁAŚCIWE.

Przypomnijmy:

  • Do Rady Gminy Żórawina wpłynęła skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzeplinie.
  • Skarga dotyczyła ODMOWY przyjęcia pisma przez dyrektora szkoły mimo próby złożenia go w godzinach pracy szkoły i sekretariatu.

Na ostatniej sesji Rada Gminy Żórawina uznała skargę za ZASADNĄ, negując postępowanie Pani Dyrektor i przyznająć rację skarżącemu.

  • Jakie są tego konsekwencje? 

Uznanie skargi może być dla wójta podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej Pani Dyrektor, jednak charakter i stopień uciążliwości zależy od decyzji wójta.

Od samej uchwały uznającej skargę nie przysługują natomiast żadne środki odwoławcze.

  • Czy Pan Wójt podziela zdanie Rady?

Tego nie wiemy.

Nikt z urzędu (organ prowadzący) nie wypowiedział się w tej sprawie na sesji. 

Czyżby zgodnie z wietnamskim przysłowiem:

„MILCZENIE OZNACZAŁO ZGODĘ”…na decyzję Rady.

Czas pokaże…

Komentarze