Po otrzymaniu wyjaśnień z Ministerstwa Środowiska zamieszczam kilka wyjaśnień,

Warunkiem koniecznym do usuwania drzew i krzewów bez zezwolenia administracyjnego jest wystąpienie łącznie obu warunków – czyli drzewa i krzewy muszą rosnąć na terenie stanowiącym własność osoby fizycznej i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie obowiązują w tym przypadku podane przez ustawodawcę wymiary i gatunki drzew.

W przypadku rolników – rolnicy są osobami fizycznymi , więc jeżeli są właścicielami terenu uznaje się że spełniają warunek pierwszy. Natomiast działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą i tu konieczna jest indywidualna ocena czy ewentualna chęć usunięcia drzewa lub krzewu nie jest związana z prowadzeniem działalności rolniczej czyli działalności gospodarczej.
Według wykładni ustawodawcy usunięcie drzewa lub krzewu z terenu w celu wybudowania obiektu gospodarskiego (np stodoła, kurnik itp lub budowa drogi dojazdowej) jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolnik nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania  zezwolenia.

Zezwolenie nie jest równiez wymagane dla rolnika który usuwa drzewa i krzewy w celu przywrócenia gruntów nieuzytkowanych do użytkowania rolniczego.

Jednocześnie ustawodawca zakazuje usuwania nasadzeń śródpolnych oraz możliwości usuwania drzew lub krzewów pokrywających całą działkę a rosnących bezpośrednio przy drodze czy wodzie i stanowią zadrzewienie przydrożne lub nadwodne.

Marek Kraśny

Dendrolog

Komentarze