Dofinansowanie nawet 85 procent kosztów kwalifikowalnych mogą otrzymać mieszkańcy gminy Żórawina na montaż paneli fotowoltaicznych.

Wniosek o dotacje na realizację projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” został złożony w ramach działania 3.1„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Żórawina wraz z 13 innymi gminami z naszego województwa, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

W projekcie założono dofinansowanie około 43 mikroinstalacji o średniej mocy 5kW na każdą gminę.Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska. Zmniejszeniu ma ulec  zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci, do produkcji której wykorzystuje się w Polsce przede wszystkim paliwa kopalne.

Aktualny etap to kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy przez Gminę Żórawina będziemy informować o kolejnych krokach w zakresie uczestnictwa mieszkańców w projekcie.

Komentarze