Czy działania Wójta Jana Żukowskiego wskazują, że prawo budowlane go nie obowiązuje? Budynki modułowe nowej szkoły w Rzeplinie nie są dopuszczone do użytkowania.

Jeden z mieszkańców naszej gminy i rodzic dziecka chodzącego do szkoły w Rzepline, z troski o bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli, postanowił sprawdzić czy nowe budynki modułowe w szkole w Rzeplinie zostały dopuszczone do użytkowania. Dlaczego? Bo Wójt Jan Żukowski na niewinne pytanie z rozbrajającą szczerością podczas ostatniej sesji Rady Gminy stwierdził, że budynek modułowy nie ma odbioru a więc tym samym nie może mieć pozwolenia na użytkowanie.

Zapis z projektu protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy Żórawina:

Wójt Jan Żukowski– mówi, że radna ładnie to ujęła dzisiaj, że to budynek, kilka miesięcy wstecz to był wóz Drzymały, dziękuje radnej za to, że w końcu uznała, że jest to budynek, a nie kontener. Nie ma jeszcze odbioru, jest wdzięczny dla wykonawcy za to, że w momencie, kiedy się rozpoczął rok szkolny, dzieci mogły się uczyć. Trwa procedura odbioru, usuwania usterek, jest szansa, że wykonawca wszystkie usterki do odbioru usunie, na temat kosztów- prosi do urzędu.”

Rodzic zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z pytaniem czy zostało wydane wymagane pozwolenie na użytkowanie?

Odpowiedź otrzymał 02.10.2018 r.

“Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wrocławskim informuje, że po sprawdzeniu Rejestru zawiadomień o zakończeniu budowy oraz pozwoleń na użytkowanie oraz Elektronicznego Dziennika Korespondencyjnego, nie odnaleziono wniosku o pozwolenie na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu budowy dla w/w inwestycji”

Na wyżej wspomnianej sesji obecni byli wszyscy Radni, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mariusz Damasiewicz odpowiedzialny za kontrolę działalności Wójta Jana Żukowskiego, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Przestrzegania Prawa Pani Jadwiga Babij, która ponad wszystko powinna zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci oraz przestrzeganie obowiązujących nas wszystkich przepisów. Żadna z w/w osób nie zareagowała na tą wiadomość, co może stanowić dowód na świadomą akceptację tej sytuacji oraz chęć jej przemilczenia. Również ani Przewodniczący Rady Piotr Żelazo ani Wiceprzewodniczący Michał Duszyński nie zareagowali. A mowa przecież o obiekcie użyteczności publicznej – budynku szkoły, w której przebywają nasze dzieci pod opieką nauczycieli.

W naszej opinii Dyrektorka Szkoły w Rzeplinie – Pani Dorota Aleksandrowicz-Szemro, jako organ zarządzający jednostką organizacyjną systemu oświaty musiała o tym wiedzieć, bo przecież otrzymała od inwestora – Gminy Żórawina lub wykonawcy – firmy Hepamos Sp. z o.o. klucze do budynku oraz układała plan lekcji w nowym budynku.

Nauczyciele pracujący w szkole nie byli świadomi zaistniałej sytuacji i nie zgadzają się na prowadzenie zajęć w nowym budynku. W anonimowych rozmowach jednoznacznie stwierdzają, że takie podejście to narażanie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo oraz narażanie nauczycieli na odpowiedzialność karną.

Narażenie dzieci, poprzez organizację zajęć w budynku niedopuszczonym do użytkowania, to chyba najgorsze co mogło się zdarzyć.

Czy takie decyzje to świadome działanie Wójta Jana Żukowskiego? – na to pytanie odpowiedzcie sobie Państwo sami.

 

Komentarze