Mam 40 lat, mieszkam w Karwianach.

Wykształcenie wyższe, techniczne, od 1998r. prowadzę własną działalność gospodarczą.

Dzięki Państwu zaufaniu 4 lata temu zostałam radną Rady Gminy Żórawina z okręgu Karwiany Komorowice, za co serdecznie dziękuję.

Przyszedł czas na rozwój i zmianę w gminie Żórawina, geolokalizacja gminy przy autostradzie A4 nie pozwala nam na stratę tej szansy. We wszystkich plakatach, ulotkach wyborczych widzimy obietnicę i to jest ok, ale za co. Ostatnie 4 lata pokazały nam, że jeżeli nie mamy pomysłu i pełnego zaangażowania to będzie jak będzie, proszę się obejrzeć dookoła co powstało. Żeby gmina mogła realizować plany wyborcze potrzebne są pieniądze, teraźniejszy budżet gminy z podatków ogranicza się do utrzymania bieżącego (szkoły, urząd, utrzymanie infrastruktury itd.) Aby dotrzymać obietnic wyborczych potrzeba czegoś więcej, wprowadzenia do budżetu nowych podatków, czyli otworzenie nowej strefy inwestycyjnej wzdłuż węzła Krajkowskiego, Wojkowic, Rzeplina (przy autostradzie nie chcą mieszkać mieszkańcy a Wrocław potrzebuje coraz więcej nowych hal przeładunkowych zaopatrujących miasto) oraz stworzenia przyjaznych warunków dla inwestorów a to przełoży się na korzyści dla mieszkańców. Ta gmina ma ogromny potencjał, owszem to gmina rolnicza (i ten charakter na południu gminy powinien być zachowany) i promowany poprzez promowanie i pokazywanie światu walorów rekreacyjnych naszych parków po rewitalizacji, planowanych tras rowerowych czy miejsc wypoczynku. Chcemy zmienić oblicze gminy skracając proces decyzyjny do minimum, wykorzystując wiedzę i doświadczenie obecnej kadry urzędników.

Proponujemy Państwu cykliczne spotkania „Czwartki z Wójtem” poprzedzone wykładem, szkoleniem a później dyskusją dotycząca spraw mieszkańców, inicjatyw itp.

Naszym priorytetem będzie realizacja programu: „ mieszkamy –  płacimy podatki”, którego celem będzie wzrost świadomości roli podatku dochodowego w rozwoju Gminy, a także informacji, jak realizowany jest budżet Gminy. Zależy nam na stworzeniu przejrzystego i skutecznego systemu podatkowego oraz jawnego i transparentnego planowania inwestycji oraz ich rozliczenia na zasadzie zrównoważonego rozwoju CAŁEJ gminy. Chcemy brać ale będziemy za to też dawać.

Przedstawiamy nasz plan na całą Gminę Żórawina, plan, który stworzyliśmy w ciągu ostatnich lat z Państwem, prowadząc rozmowy z mieszkańcami, inwestorami, rozmawiając czy to przez portal zorawina.info czy też przez indywidualne rozmowy i pracę na rzecz lokalnej społeczności.

5 kroków do NORMALNOŚCI to nasze wspólne dzieło, które chcemy zrealizować w najbliższych 5 latach.

5 kroków do NORMALNOŚCI – Komitetu Wyborczego Wyborców ŻÓRAWINA.INFO

 

Komunikacja gminna – zwiększenie połączeń komunikacyjnych, skorelowanie kursów komunikacji autobusowej z rozkładem jazdy pociągów Kolei Dolnośląskich, wprowadzenie programu “ Bilet za PIT-a”– zakładającego, iż po okazaniu rocznego rozliczenia podatkowego z deklaracją zamieszkania na terenie Gminy Żórawina cała rodzina otrzymuje kartę uprawniającą do bezpłatnego korzystania z komunikacji gminnej.

Darmowy internet dla zdeklarowanych  mieszkańców -Gmina Żórawina leży w bardzo dobrym miejscu aby ustawić billboardy elektroniczne m.in. przy autostradzie A4; węzeł Krajkowski (zjazd Wrocław wschód), trasa Strzelin – Wrocław, trasa Domasław / Bielany Wrocławskie – Oława

Billboardy różnią się od zwykłych tablic reklamowych tym, że wyposażone są w hotspoty i anteny, które służyć będą mieszkańcom gminy Żórawina do korzystania z darmowego internetu w swoich domach. I to co najważniejsze, to reklamodawcy płacą za reklamy utrzymują infrastrukturę internetu HOTSPOT Wifi.

Darmowy internet dla mieszkańców otworzy nam drogę do cyfryzacji naszego urzędu Gminy, bazując na rozwiązaniach z Estonii oraz rozwiązaniach wykorzystujących ePUAP (podpis elektroniczny).

Rozbudowa Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie oraz efektywne wykorzystanie ośrodków zamiejscowych w Węgrach oraz Jaksonowie wszystko po to by zwiększyć dostęp mieszkańców do publicznej służby zdrowia.

Opracowanie przejrzystych zasad finansowania sportu w gminie, w tym: pomoc w pozyskaniu dofinansowania z jednostek zewnętrznych oraz dofinansowanie przejazdów na zawody i imprezy sportowe. Poszerzenie współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami związanymi ze sportem, wsparcie przy organizacji imprez promujących gminę oraz zdrowy styl życia, efektywne wykorzystywanie boisk oraz terenów rekreacyjnych

Spójny plan zagospodarowania przestrzennego gminy poprzez przyjęcie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w podziałem na strefę inwestycyjną, mieszkalną i rekreacyjną a wraz nimi wyznaczenie kierunków  rozbudowy infrastruktury (chodniki, asfalt, kanalizacja) w całej gminie – koniec ze strefami wpływu, cała gmina jest ważna i musi być równomiernie zarządzana i finansowana.

Wierzę, że Gmina Żórawina może być zarządzana nowocześnie, w sposób zrównoważony, wraz ze współpracą ze Starostwem Powiatowym czy gminami sąsiadującymi. Gdzie każda złotówka jest wydawana rozsądnie i efektywnie. Gdzie Gmina to jawność działań, transparentność i przestrzeganie prawa. Stawiam na doświadczenie, kreatywność, młody zespół, wiedzę i zaangażowanie.

A Państwo?

Komentarze