Szanowni Państwo,

z inicjatywy radnego powiatowego Miłosza Szczurowskiego oraz Komisji Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zorganizowany zostanie Konkurs Wiedzy o Powiecie Wrocławskim. W związku tym, iż zależny nam na szerokiej promocji wydarzenia zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji na Państwa profilach FB, w szczególności jednak zależy nam na bezpośrednim zachęceniu Dyrektorów Szkół Podstawowych z Państwa gmin, by zgłosiły do Konkursu swoje drużyny (zgłoszenia do dnia 23 lutego 2018).

Zakres tematyczny konkursu obejmuje ogólną wiedzę na temat warunków przyrodniczych, walorów turystycznych, historii, zagadnień społecznych i gospodarczych powiatu wrocławskiego oraz wiedzę na temat kompetencji, organizacji i organów władz samorządowych powiatu.

Regulamin konkursu, który został przez Organizatora przesłany do szkół – http://zorawina.info/wp-content/uploads/2018/02/REGULAMIN_KONKURSU_WOPW.pdf

Link do strony http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosc-3100-konkurs_wiedzy_o_powiecie_wroclawskim_1.html

Osobą do kontaktu w sprawie ewentualnych pytań odnośnie Regulaminu i przebiegu konkursu jest Marta Miniewicz, ze Stowarzyszenia Podróżników TUITAM, tel. 661 172 259, marta.miniewicz@interia.pl

Zadanie jest w całości finansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

Komentarze