Pełnię funkcję dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów. Uważam, że pracę należy wykonywać z pasją, bo tylko wówczas można zainspirować innych do działania. Ambitnie wyznaczam cele i konsekwentnie je realizuję. Mam w sobie dużo optymizmu i pogody ducha. Posiadam wyższe wykształcenie w kierunku Zarządzanie. Ukończyłam też studia podyplomowe w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla obszarów wiejskich. Kompetencje zawodowe zdobywałam głównie w instytucjach finansowych, ale posiadam również doświadczenie w pracy związanej z służbą zdrowia. Prowadziłam działalność gospodarczą i znam trudności z jakimi borykają się przedsiębiorcy. Byłam i jestem zaangażowana w działalność społeczną oraz charytatywną. Należę do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Oławie.
Kandyduję do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, gdyż chcę mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. Uważam, że samorządy powinny być niezależne od partyjnych sporów. Najważniejsze są oczekiwania mieszkańców. Znam region i jego problemy. Wierzę, że dzięki właściwemu zaangażowaniu i współpracy możliwe jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań. Moimi priorytetami będą działania ukierunkowane na rozwój regionu, wspieranie samorządów, rozbudowa infrastruktury drogowej, tym samym zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa komfortu życia mieszkańców Dolnego Śląska.
Pozdrawiam
Magdalena Wiżgała
Materiał KWW Bezpartyjni Samorządowcy

Komentarze