W dniu wczorajszym do Biura Rady Gminy Żórawina wpłynęła petycja podpisana przez 132 mieszkańców ul Truskawkowej, Śliwkowej, Malinowej, Czereśniowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Borówkowej, Jeżynowej, Jabłecznej i Gruszkowej w Żórawinie.

Mieszkańcy ww. ulic skarżą się na fatalny stan dróg i przeciągającą się budowę kanalizacji. Wnoszący petycję od kilku tygodni zgłaszali swoje zastrzeżenia do prowadzonych prac związanych z budową kanalizacji i do organizacji ruchu na ww. ulicach. Na ostatniej Sesji Rady Gminy 12 stycznia br. na prośbę mieszkańców ww. ulic informowałem Pana Wójta o problemach związanych z budową kanalizacji. Jak widać chyba nic się nie poprawiło, bo minęły niecałe dwa tygodnie i mieszkańcy wnieśli petycję do Wójta i Rady Gminy.

To już kolejna tego typu skarga, która wpłynęła do Biura Rady mająca związek z utrzymaniem dróg na terenie gminy Żórawina.

Tydzień temu do Rady Gminy złożona została prośba o interwencję w sprawie ul. Dębowej w Mędłowie. Pismo zgodnie z kompetencjami zostało przekazane do Wójta Gminy Żórawina jako do organu odpowiadającego za utrzymanie dróg gminnych.

Radni na najbliższej komisji Skarg Wniosków i Petycji rozpatrzą petycję mieszkańców. Osobiście mam nadzieję, że Urząd Gminy w Żórawinie i wykonawca dołożą wszelkich starań aby jak najszybciej zakończyć budowę kanalizacji, a do tego czasu wprowadzą rozwiązania ułatwiające mieszkańcom poruszanie się na remontowanych ulicach. Im szybciej zostanie zakończona budowa kanalizacji tym szybciej będzie można przejść do odtworzenia lub budowy nowej nawierzchni na ww. drogach.

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina

Piotr Żelazo