Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego rozstrzygnął konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Dolnego Śląska, z którego unijne dotacje zostaną przeznaczone na montaż mikroinstalacji OZE. Całą pulę przyznanego dofinansowania otrzymał jeden projekt.

Jedynym beneficjentem okazał się Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, który zgłosił projekt pod nazwą „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Całkowita wartość projektu wynosi 24,458 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to 20,717 mln zł.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca poinformowała , że w ramach tego projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów, Kłodzko, Miejska Bolesławiec, Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra, a także Żmigród.

Cały program obejmuje montaż 602 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,01 MWe, w tym w Gminie Żórawina  kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln  PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji . Zgodnie z założeniami projektu, systemy PV będą musiały spełnić nie tylko dodatkowe rygory projektów wspieranych ze środków unijnych, ale także podwyższone wymogi techniczno-energetyczne, efektywnościowe i lokalizacyjno-budowlane.

W listopadzie zostanie uruchomiony konkurs z naborem wniosków o grant. Informacje będzie można uzyskać w punkcie informacyjnym w Urzędzie Gminy.Jeszcze wcześniej, ze względu na liczne pytania i prośby mieszkańców zostanie uruchomione wsparcie w postaci wstępnej weryfikacji przez ekspertów PV na miejscu zgłoszonych budynków pod kątem możliwości zastosowania technologii fotowoltaicznej.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie dla zainteresowanych mieszkańców gminy

odbędzie się w środę 25.10.2017 o godzinie 18.00 w Hali Sportowej przy Gimnazjum w Żórawinie (ul. Mikołaja Kopernika 15). 

Dla kogo jest grant?:

  • są właścicielami/współwłaścicielami budynku jednorodzinnego posadowionego na terenie gminy;
  • nie zalegają z podatkami na rzecz gminy;
  • zamieszkują na terenie gminy – przynajmniej  jeden współwłaściciel,
  • mają podpisaną kompleksową umowę sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla nieruchomości (stroną umowy musi być właściciel lub współwłaściciel);
  • posiadają środki finansowe na realizację całego przedsięwzięcia (środki na rachunku bankowym lub kredyt).

Realizacja projektu powinna się zakończyć do 31 sierpnia 2019 r.

 

Komentarze