Rada Gminy Żórawina, podczas sesji, która odbyła się 15 lutego, przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie projektu nowej sieci szkół. Uchwała określa plan sieci szkół prowadzonych przez gminę Żórawina i granice obwodów szkolnych a ponad wszystko ma związek z wprowadzaną przez rząd reformą oświaty. Na dzień dzisiejszy mamy pozytywną opinię Dolnośląskiego Kuratora Oświaty jak i ZNP.

Po przyjęciu Uchwały przez Radę Gminy nagle rozpoczęła się dyskusja i cykl dwóch spotkań- jedno w siedzibie Gimnazjum z całą kadrą gimnazjum;  drugie z dyrektorami szkół podstawowych, nauczycielami z różnych szkół oraz przedstawicielami ZNP oraz Solidarności… Dlaczego teraz? Ja tego nie wiem…

Sytuacja była lekko dziwna bo prace nad reformą oświaty  trwały w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Przestrzegania Prawa, której przewodniczy Pani Radna Jadwiga Babij (nauczyciel z ogromnym doświadczeniem, znajomością środowiska) od sierpnia  2016r. Komisja procedowała trzy propozycje organu wykonawczego a dla szkół prowadzącego. Po procedowaniu Radzie przedstawiono wypracowano rozwiązanie. Od momentu rozpoczęcia prac do dnia podjęcia uchwały nie wpłynęły do Rady żadne uwagi, spostrzeżenia, propozycje zarówno od Dyrektorów Szkół jak i Nauczycieli jak i Związków…. Burza rozpoczęła się już po…

W myśl projektu żadna  szkoła podstawowa nie będzie likwidowana. W Gminie Żórawina będzie funkcjonowało nadal pięć szkół podstawowych, które przekształcają się w publiczne ośmioletnie szkoły podstawowe.  Siedziby szkół w Żórawinie, Rzeplinie, Wilczkowie, Polakowicach i w Węgrach pozostają bez zmian jedynie Publiczna Szkoła Podstawowa w Żórawinie zyskuje nowy adres tj. budynek Gimnazjum, do którego od 1 września 2017 r. mają uczęszczać klasy starsze Szkoły Podstawowej w Żórawinie.I tu trzeba zaznaczyć, że wszyscy z tych jednostek są zadowoleni- zarówno rodzicie, nauczyciele jak i pracownicy administracyjni… Bo zwiększy się ilość uczniów, liczba godzin za tym pójdą większe pieniądze… Problemem może być wprowadzenie w razie potrzeb zmianowości ale to też moim zdaniem nie przysporzy większych problemów.

Gorzej z Gimnazjum, które ma być wygaszane a do tej pory było uspokajane przez organ wykonawczy , że wszystko się jakoś ułoży, że nauczyciele zostaną „zaopiekowani”…

No cóż jak pokazały dwa ostanie spotkania jest zupełnie inaczej… godzin w podstawówkach nie będzie aż tyle by wszyscy nauczyciele Gimnazjum mieli ten sam wymiar godzin co w Gimnazjum, jak się znajdą jakieś godziny to będzie trzeba jeździć po Gminie za pracą i dzielić etat pomiędzy szkołami. Czuć było rozgoryczenie i żal….

Szczególnie po argumentach, że miarą sukcesu albo być lub nie być szkoły czytaj gimnazjum: jest liczba imprez środowiskowych, malejąca liczba uczniów czy kwota jaką dokłada budżet gminy do funkcjonowania szkoły prócz subwencji jaką daje Państwo. Takie słowa o szkole, która była stawiana do tej pory za wzór, a teraz szybko zostały zapomniane osiągnięcia, udział w znaczących, międzynarodowych olimpiadach, projektach, akcje np. „Mogiłę Pradziada ocal od zapomnienia”, uczniowie wyjeżdżający latem wraz z nauczycielami na kresowe cmentarze, aby je porządkować, czy aktywne umocnienia pamięci o żołnierzach Armii Krajowej, nie mówiąc już o pracy jaką włożyli w Gimnazjum nie tylko nauczyciele i rodzice ale także uczniowie zdobywający wiele nagród i wyróżnień….MUSIAŁY BOLEĆ…

Idąc tym tokiem rozumowania na miejscu dyrektorów podstawówek bym zaczęła się bać….

Dlaczego? Moim zdaniem, pierwszy element jaki bierze rodzic pod uwagę to poziom edukacyjny a z jak wynika z tabeli Ranking Szkół Podstawowych opracowany na podstawie średniej procentowej sprawdzianu szóstoklasisty z 2015r w szkołach podstawowych Wrocławia i okolic ( Gazeta Wrocławska, 7 kwietnia 2016r)  też jest jako tako…  Z dopłatami z budżetu gminy do szkół podstawowych podobnie….

A może nie? może festynów jest więcej….Czyżby rzeczywiście w naszej gminie tak wąsko pojmowało się sukces i osiągnięcia szkoły? Czyżby miarą pracy szkoły był tylko udział w festynach i liczba uczniów?

Ciągle mam jednak nadzieję, że za ta Naszą Szkapą wkrótce wszyscy zatęsknimy….

Komentarze