W ostatnią środę w Kobierzycach odbyło się spotkanie informacyjne mające na celu przekazanie informacji mieszkańcom gminy Kobierzyce i Żórawina na jakim etapie są prace projektowe rozbudowy autostrady A4 w starym śladzie i w nowym przebiegu. Zgromadzonym mieszkańcom z obydwu gmin (kilkadziesiąt osób) przedstawiono prezentację https://a4-s5-stesr.pl/…/spotkanie-informacyjne…/ z przebiegu dotychczasowych prac projektowych. Ciekawą informacją jest, że z kilkunastu tysięcy osób, które wypełniły ankiety, 65% opowiada się za rozbudową autostrady A4 w starym dotychczasowym śladzie, a 31% ankietowanych opowiada się z budową nowego pasa autostradowego. Od przedstawiciela firmy, która wykonuje dokumentację projektową mogliśmy dowiedzieć się, że przy rozbudowie lub budowie nowej autostrady na pewno zostaną ustawione ekrany dźwiękochłonne jeśli będą przekroczone normy hałasu. „Jeśli” to słowo kluczowe bo jak dotychczas po przeprowadzeniu przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad badań akustycznych przy Żórawinie, Mędłowie i Krajkowie te miejscowości nie kwalifikują się aby zostały ustawione ekrany dźwiękochłonne więc raczej przy nowej autostradzie nie należy spodziewać się ich również. Na spotkaniu przekazano również, że przebadano płazy, gady, ssaki, bezkręgowce i ……. minogi, robiąc im zdjęcia z fotopułapek. Zrobiono badania geologiczne gruntu, jak się okazało nie zawsze przy zgodzie właściciela. Według prognozowanych badań w 2030 r. na dotychczasowym odcinku A4 dzienny ruch samochodów będzie oscylował w granicach ok. 42 000, a na nowej autostradzie ok. 23 000 aut. Tylko stara autostrada A4 będzie wtedy nie autostradą, a drogą krajową. Generalnie ze spotkania można wywnioskować, że przed autostradą starą lub nową trzeba chronić płazy, ssaki, bezkręgowce, nie zapominają o minogach oraz miejsca występowania różnych kopalin. Projektanci niestety w całej swej prezentacji nie wymienili ludzi. Cieszą się, że nową autostradę udało się poprowadzić bezkolizyjnie, a jak się mieszka 200 m od autostrady (Krajków i Żerniki Wielkie), no to trudno może będą ekrany w co osobiście wątpię. Podsumowując prace projektowe wciąż trwają …… Dziękuję Stowarzyszeniu A4 w Starym Śladzie za udostępnienie informacji o prognozowanym przez GDDKIA natężeniu ruchu w 2030 r.

 

Piotr Żelazo

Radny Gminy Żórawina