W bieżącym roku rozpoczęła się realizacja zaplanowanego na lata 2016-2018 programu „Bezpieczna droga”, którego zadaniem jest usankcjonowanie zasad współpracy powiatu i gmin w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych. Na podstawie przedłożonych przez gminy wniosków zostały wytypowane lokalizacje, w których powstaną nowe chodniki. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych.

Zgodnie z listą rankingową umieszczoną na stronach Powiatu Wrocławskiego w roku 2016 miały być wykonane:

  • Budowa chodnika w miejscowości Okrzeszyce
  • Dokumentacja projektowa na chodnik wzdłuż drogi powiatowej Karwiany-Komorowice

http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/get_file_contents.php?id=169445

Poniżej także fragment protokołu z sesji Rady Gminy Żórawina w dniu 26.01.2016r o kierunkach budowy chodników:

„Wójt Jan Żukowski (…) W tym roku będzie zrobiona dokumentacja od Komorowic do Wrocławia z całą infrastrukturą – remont drogi oraz  chodnik,  robi to powiat, zobowiązał się, że ma to w tym roku zrobić, a my w pozostałych miejscowościach, gdzie ustalaliśmy, będziemy finansować. Problemem jest skrzyżowanie w Wojkowicach, Turów, będziemy tych spraw pilnować.

Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Juzyszyn  pyta, będą tam angażowane środki powiatowe, nie gminne,  czy chodniki w programie pół na pół, bo złożyli wniosek o realizację chodników w wyznaczonych miejscowościach.

Wójt Jan Żukowski – to będzie realizowane, za wyjątkiem Okrzeszyc, które zostaną zrobione ze środków powiatu, to wydzielamy.  

Radny Marian Zawiślak – był dziś w powiecie wrocławskim, zapytać się, jakie gmina Żórawina złożyła wnioski o realizację „bezpieczna droga” 50/50, uzyskał informację, że będą Karwiany – Komorowice i Okrzeszyce realizowane, tylko te dwa wnioski. Rozmawiał z pokojem 202, z panią zastępcą pani Kaczki, na dowód ma wyciąg ze strony internetowej. Przekazał dokument Wójtowi.

Wójt Jan Żukowski – kwestia Karwian – opracowanie dokumentacji projektowej, Okrzeszyce- tak jak mówił na poprzedniej sesji,  rozmawiał z wicestarostą, że Okrzeszyce ze środków powiatu, będziemy realizować plan budżetu na 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy – Stanisław Juzyszyn  mówi, że w budżecie jest załącznik o kolejności realizacji 50/50.

Wójt Jan Żukowski – to będzie  realizowane, bo  na Okrzeszyce nie wyrażamy zgody, ponieważ są tam dęby do wycinki, powiat musi to zrobić. Rzeplin, Polakowice, Żerniki, Galowice będziemy robić w tym roku zgodnie z tym zapisem.

Radny Marian Zawiślak – był w starostwie i obradowaliśmy, mówiliśmy co innego, a na BIP- ie powiatu jest co innego. Taką informację dostał i przekazał Wójtowi.

Wójt Jan Żukowski – może być tak, że Okrzeszyce zrobi powiat z  własnych środków, to 50% przekażemy na dofinansowanie do pozostałych miejscowości.”

Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika jednak, iż Gmina Żórawina w trakcie roku zmieniła zdanie i do realizacji skierowano:

  • budowa chodnika w m. Okrzeszyce – zadanie współfinansowane przez Gminę Żórawina – zakończenie realizacji zadania planowane jest na grudzień br.;
  • budowa chodnika w m. Żerniki Wielkie – zadanie planowane do współfinansowania przez Gminę Żórawina – trwa finalizowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy;

POZOSTAJE TYLKO JEDNE PYTANIE – KOMU WIERZYĆ? I W CO?

Co innego dokumenty, co innego mówi Wójt  a realizacja to dopiero inna bajka… 

Ciekawe co na to mieszkańcy Wilczkowa, Galowic, Polakowic, Karwian-Komorowic, Węgier i Bogunowa, którym realizację  chodników przy drogach powiatowych obiecuje się co roku na zebraniach sołeckich jak i na sesjach Rady Gminy a także oficjalnych dokumentach jak widać powyżej, a z wykonaniem jak widać bywa różnie.

Dodatkowo Gmina Żórawina ze środków własnych w tempie  błyskawicznym (Radni podjęli uchwałę w dniu 29.09.2016r.Uchwała XXV-126-2016 w sprawie zmiany budżetu na rok 2016) przystąpiła do budowy chodnika w miejscowości Rzeplin. Tempo prac – od momentu wejścia uchwały w życie do realizacji zwala z nóg.

Jednak się da Panie Wójcie – Gratulacje, mamy nadzieję, że realizacje pozostałych obiecanych inwestycji związanych z bezpieczeństwem pójdą tak samo szybko jak w Rzeplinie, a wybór akurat tego zadania miał swoje uzasadnienie.
I miejmy nadzieję, iż w końcu i mieszkańcy i radni i sołtysi poznają kryteria pierwszeństwa wyboru inwestycji bo jak widać z protokołu z sesji chyba nikt ich nie zna a jednego można być tylko pewnym „nie zbadane są wyroki..”

Komentarze