Z dniem 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żórawina.
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów narzuca w całej Polsce segregację odpadów w podziale na minimum 5 frakcji.

Co to oznacza dla osób, które segregują odpady i co należy zrobić? 

1. Wysokość opłaty od 01.01.2018 r. nie ulega zmianie.

2. Nie ma potrzeby składania nowych deklaracji (korekt).

3. W przypadku osób zbierających odpady zmieszane Rozporządzenie nie wnosi zmian.

KROK 1: 

Po ostatnim, grudniowym wywozie mieszkańcy rozpoczynają segregację odpadów na następujące frakcje:
1. Papier;
2. Szkło;
3. Metale i tworzywa sztuczne;
4. Odpady ulegające biodegradacji;
5. Zmieszane resztkowe;
Szczegóły dotyczące segregacji znajdują się w ulotce.

KROK 2:

  • Właściciel/zarządca nieruchomości wielolokalowych

Właściciel/zarządca nieruchomości wyposaża nieruchomość w odpowiednią ilość pojemników (minimum 5), sam dobierając wielkość poszczególnych pojemników. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości.

  • Zabudowa jednorodzinna

Właściciel nieruchomości wybiera, w jaki sposób będzie gromadzić odpady.
Szkło, bio i odpady zmieszane resztkowe należy umieszczać w pojemnikach. Przy pozostałych odpadach można wybrać, czy wygodniej jest gromadzić je w pojemnikach czy w workach.

Tak jak dotychczas, zarówno w worki, jak i w pojemniki mieszkańcy muszą zaopatrzyć się we własnym zakresie.

KROK 3: 
Mieszkańcy/ zarządcy/ właściciele nieruchomości pobierają bezpłatnie w Urzędzie gminy członkowskiej Związku lub w Biurze Związku naklejki i oznaczają pojemniki.

Harmonogramy odbioru odpadów – Gmina Żórawina

https://www.sleza-olawa.pl/files/harmonogramy2018/Zorawina/Zorawina_gmina_segr_zmieszane_calosc.pdf

https://www.sleza-olawa.pl/files/harmonogramy2018/Zorawina/Zorawina_gmina_segr_zmieszane_ZWCZ.pdf – zwiększona częstotliwość

Harmonogramy można również przeglądać na smartfonach, dzięki aplikacji 

Kiedy Wywóz

Komentarze