Ostatnie przedwyborcze rozmowy z mieszkańcami dotykają wieku kandydata, a zarazem obecnego wójta Jana Żukowskiego.

W ulotce wyborczej KWW Przyjazna Gmina Żórawina wszyscy kandydaci na radnych podali swój wiek, prócz Pana wójta Jana Żukowskiego.

Pan Jan Żukowski to człowiek, któremu Gmina Żórawina bardzo wiele zawdzięcza. Sam będę bronił tego, że obecny wójt wraz z pracownikami urzędu, radnymi i mieszkańcami, kosztem wielu wyrzeczeń, wyciągnął gminę z długów i jest ona obecnie w dobrej kondycji finansowej. Jesteśmy mu być za to wdzięczni.

Tylko, że teraz Pan wójt Jan Żukowski  ma już 72 lata, długość kadencji została zwiększona do 5 lat, więc na jej koniec będzie miał lat 77.

Pytanie czy naszą gminą powinien zarządzać ktoś młodszy, z podejściem biznesowym, z wizją rozwoju gminy dostosowanej do obecnych potrzeb?

Ja bym widział wójta Jana Żukowskiego w roli doradcy, który będzie mógł podzielić się swoim doświadczeniem, bo wiedzę, spryt i inne spojrzenie niewątpliwie ma.

Oczywiście odpowiedź na to pytanie należy do wszystkich mieszkańców na najbliższych wyborach już w niedzielę 21 października 2018.

fotografia: B. Nowowiejski

 

Komentarze