Oświadczenie:

Po wczorajszym spotkaniu Rady Gminy Żórawina z projektantem i pracownikami gminy, odnoszę wrażenie, iż grupa lobbystów „ferm norek” dąży do zablokowania powstania MPZ dla obrębu Brzeście.
Uchylenie uchwały Rady Gminy w sprawie sporządzenia MPZ w obrębie geodezyjnym Brzeście skutkować będzie możliwością uzyskania przez właściciela terenu pozwolenia na powstanie „fermy norek” wbrew woli protestujących mieszkańców.
Zwracam się do wszystkich zainteresowanych problemem „fermy norek” o zwrócenie uwagi na fakt zagrożenia powstaniem fermy . Jednocześnie przy wszelkich rozważaniach proszę brać pod uwagę pozew zbiorowy mieszkańców z tytułu utraty wartości ich posesji (prace nad pozwem zbiorowym zostały przerwane w momencie uchylenia decyzji o powstaniu fermy norek)

Radny Gminy Żórawina
Marek Kraśny

Korzystając z okazji publikujemy również galerię co pozostało po fermie oraz tworzące się już tam wysypisko śmieci:

Komentarze