W lutym na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, finansów i Budżetu odbyło się spotkanie radnych, przedstawicieli UG oraz przedstawiciela firmy Biowatt S.A właściciela spółki celowej PBE Żórawina Sp. z o.o. Poznań ul. Blacharska 2-czyli biogazowni rolniczej na terenie naszej gminy. Tematem spotkania była propozycja współpracy w zakresie dostawy energii cieplnej dla Gminy Żórawina. Poniżej pismo intencyjne w tej sprawie:

a oto informacje przekazane podczas tego spotkania:

  • firma Biowatt po rozbudowie biogazowni i uzyskaniu moc 2 MW może dostarczyć ok 12 tys MW/h (43 tys. GJ) w ciągu roku nadwyżki cieplnej, czyli możliwość zasilenia w ciepło w zawartej zabudowie ok. 2500 odbiorców,
  • proponowane rozwiązanie jest pionierskie w skali całego kraju,

Wariant I- budowa ciepłociągu przez Gminę

  • szacowany koszt GJ to 25 zł (jest to koszt jednostki ciepła na liczniku biogazowni), rola Biowattu kończyłaby się na sprzedaży nadwyżki ciepła do sieci gminnej;
  • szacowany 1mb ciepłociągu to 800zł/mb – ciepłociąg do Żórawiny w okolice SP Żórawina to około 3km (koszt ok. 2,4 mln zł)koszt bez rozprowadzenia sieci do okolicznych jednostek mieszkalnych czy publicznych, nie podano także kosztu wykonania przyłącza ani wymiennika ciepła dla indywidualnego odbiorcy;
  • koszt budowy instalacji ciepłowniczej miałaby ponieść Gmina , podobnie jak koszty rozliczeń oraz utrzymania sieci w okresie eksploatacji (podana wyżej cena GJ nie obejmuje więc tych kosztów),
  • możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 85% na budowę ciepłociągu, nie podano jednak ani kosztów projektu ani studium wykonalności czyli kosztów dokumentacji niezbędnej do złożenia takowego wniosku,

Wariant II- sprzedaż przez Biowatt biometanu do istniejącej sieci gazowej , której budowę finansuje dystrybutor paliwa gazowego a koszt przyłącza dla indywidualnego odbiorcy to do 10 m3 1920.20 zł+VAT (poprawka po informacji czytelnika i zweryfikowaniu w gazowni).

Radni poprosili o kolejne spotkanie w tej sprawie oraz dodatkowe dane. Gdy będą przekażemy je Państwu.

A co Państwo sądzicie o tej propozycji?

Zapraszamy do dyskusji.

 

Komentarze