W związku z nowelizacją przepisów wyborczych wszystkie rady gmin powinny dokonać podziału gmin na okręgi wyborcze i obwody głosowania – a więc i naszej RG Wójt Gminy Żórawina przedstawił trzy warianty podziału gminy na okręgi wyborcze. Ustawa zmieniła też podmiot, który dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy.

Analizy wariantów podjęła się najpierw Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa RG- ale nie podoła. Po artykule na portalu zorawina.info Pana Radnego Marka Kraśnego chyba (bo nikt Radnych nie poinformował na czyj wniosek była Komisja) Zacny Pan Przewodniczący zwołał posiedzenie Komisji Wspólnej RG. Radnym w końcu przedstawiono proponowane trzy warianty:

Projekt Uchwały Okręgi Wyborcze

Poniżej w skrócie przedstawiamy proponowane zmiany:

  • Wariant I  : 4 mandaty z Żórawiny, 2 z Sołectwa Karwiany Komorowice, 1 z połączonych sołectw: Bogunów, Żerniki Wielkie, Krajków, Polakowice, 1 mandat z połączonych sołectw:Stary Śleszów, Nowojowice, Racławice Małe, Nowy Śleszów;
  • Wariant II :4 mandaty z Żórawiny, 2 z Sołectwa Karwiany Komorowice, 1 z połączonych sołectw: Bogunów, Żerniki Wielkie, Krajków, 1 mandat z połączonych sołectw:Stary Śleszów, Nowojowice, Racławice Małe, Polakowice
  • Wariant III: 3 mandaty z Żórawiny,2 z Sołectwa Karwiany Komorowice, 1 z połączonych sołectw: Bogunów, Żerniki Wielkie, 1 mandat z połączonych sołectw:Stary Śleszów, Nowojowice, Racławice Małe oraz 1 mandat Polakowice, Krajków.

Komisja Wspólna po dyskusji (niekoniecznie związanej z tematem, bo dla rewizorów ważniejsze były nauki „o kulturze” i innych cechach radnych- niż omawiany temat)wybrała najgorszy z możliwych wariatów -WARIANT nr I.  Wariant ograniczający głos mniejszych sołectw a wzmacniający tych największych, zaburzający już zachwianą jak nie stojącą na jednym palcu jednej nogi równowagę w RG, zwiększając wszechwładzę radnych z Żórawiny, którzy bez skrupułów wykorzystują swoja większościową pozycję w RG przez ostanie lata. A efekty widoczne są gołym okiem. I szkoda, że na posiedzenie Komisji Wspólnej nie zaproszono chociaż zainteresowanych Pań i Panów Sołtysów, by skonsultować tak istotne zmiany w ich miejscowościach.

Czy to jest dobry układ?

Czy to jest układ prowadzący do równomiernego i zrównoważonego rozwoju całej Gminy?

To pozostawię pod ocenę czytelnikom a ja poczekam na podjęcie Uchwały- choć przy tak stworzonej większości Dobrej Rady i pewnemu Objawieniu  niespodzianek pewnie nie będzie a zaproponowany układ może przy obecnej zmianie potrwać dobrych kilka lat.

Oczywiście- Wyborcy – w liczbie co najmniej 15 – mogą wnieść skargę na ustalenia rady gminy w sprawach okręgów wyborczych do komisarza wyborczego. Mają na to 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości. Od postanowienia komisarza wyborczego przysługiwać będzie odwołanie do Państwowej Komisji Wyborczej. Na jej uchwałę zaś – prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Komentarze