Czy idąc do sekretariatu szkoły, urzędu, instytucji państwowej spotkaliście się z odmową przyjęcia pisma?

    Komentarze