Co Pana/i zdaniem utrudnia dziecku/dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań, pasji?

    Co Pana/i zdaniem utrudnia dziecku/dzieciom rozwijanie swoich zainteresowań, pasji? (Można wskazać kilka odpowiedzi)

    Komentarze