Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu nauczania w szkole/szkołach, do której uczęszcza(ją) dziecko/dzieci?

    Czy jest Pan/i zadowolony/a z poziomu nauczania w szkole/szkołach, do której uczęszcza(ją) dziecko/dzieci?

    Komentarze