Mam 40 lat, mieszkam w Karwianach.

Wykształcenie wyższe, techniczne, od 1998r. prowadzę własną działalność gospodarczą.

Dzięki Państwu zaufaniu 4 lata temu zostałam radną Rady Gminy Żórawina z okręgu Karwiany Komorowice, za co serdecznie dziękuję. Myślę, że wspólna praca przyniosła widoczne efekty. Wspólna bo bez wsparcia, zaangażowania Rady Sołeckiej, Pana Sołtysa Tomasza Krzywdy,  mieszkańców, stowarzyszeń działających na terenie sołectwa a także pracowników gminy wielu z rzeczy, inicjatyw nie byłoby dzisiaj w naszej miejscowości i jej okolicy. Za co dziś dziękuję. Pamiętam Karwiany sprzed 4 lat widzę teraz i z pewnością mogę powiedzieć, iż był to dobry czas dla nas, dla naszej miejscowości choć trudny bo problemów, które pojawiły się po drodze było mnóstwo. Większość została rozwiązana choć oczywiście nie wszystko co było zaplanowane się udało. Ja się nie poddaję i chcę dalej walczyć, by postawione przede mną przez Państwa zadania zrealizować.

Rozmowy z Państwem, korespondencja, którą prowadziliśmy, wnioski z zebrań sołeckich, własne obserwacje pozwoliły mi stworzyć listę spraw, którymi chcę się zająć w kadencji 2018-2024 w Radzie Gminy Żórawina:

-sprawna komunikacja gmina, dostosowanie rozkładów jazdy do aktualnych potrzeb mieszkańców;

-rozbudowa miejsc do rekreacji i aktywności fizycznych na działkach gminnych poprzez zwiększenie liczby urządzeń na placu zabaw, boiska do siatkówki, altany stanowiącej miejsce na spotkania mieszkańców;

-budowa chodników wraz z oświetleniem przy ulicach gminnych;

-powstanie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 1955d Komorowice – Karwiany- Wrocław lub alternatywnej trasy wzdłuż trasy dawnej kolejki wąskotorowej;

-powstanie spójnych Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego mających na celu uporządkowanie przyszłej zabudowy powstającej na terenie sołectwa jak i regulujących obecne stany prawne dróg, infrastruktury (sieci kanalizacyjnej i deszczowej);

-modernizacja obecnej sieci wodociągowej rozwiązującej problemy ze spadkami ciśnienia wody oraz sieci instalacji kanalizacji deszczowej;

-wyznaczenie dróg technicznych dla deweloperów prowadzących prace na terenie miejscowości, stały nadzór nad stanem technicznym i estetycznym dróg i pasów drogowych użytkowanych przez inwestorów tak by prowadzone inwestycje były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, pobieranie przez gminę kaucji gwarancyjnej na czas trwania inwestycji;

-ustalanie warunków wejścia i funkcjonowania deweloperów na czas trwania inwestycji;

-powiększanie zakresu i polepszanie organizacji różnego rodzaju zajęć w świetlicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

-budowa zespołu szkolno- przedszkolnego w naszym obrębie;

-integracja społeczna oraz rozwijanie aktywności sportowej i rekreacyjnej;

Wierzę, że Gmina Żórawina może być zarządzana nowocześnie, w sposób zrównoważony, wraz ze współpracą ze Starostwem Powiatowym czy gminami sąsiadującymi. Gdzie każda złotówka jest wydawana rozsądnie i efektywnie. Gdzie Gmina to jawność działań, transparentność i przestrzeganie prawa. Stawiam na doświadczenie, kreatywność, młody zespół, wiedzę i zaangażowanie. A Państwo?

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Drapus

 

 

 

 

 

Komentarze