Joanna Siarkowska-okręg nr 10 Okrzeszyce,Rynakowice,Bratowice,Zagródki,Jarosławice,Milejowice,Wilkowice
Mam 44 lata,pochodzę z Bratowic.
Od 2015 roku mam zaszczyt pełnić funkcję Sołtysa Sołectwa Bratowice Zagródki.
Na co dzień zajmuję się prowadzeniem własnej firmy transportowej oraz handlowej.Jestem osobą otwartą,empatyczną,chętnie wspieram imprezy organizowane na terenie naszej Gminy,a w szczególności inicjatywy charytatywne na rzecz potrzebujących.Zawsze konsekwentnie dążę do postawionych sobie celów.Intensywnie pracuję na rzecz lokalnej społeczności,jest to dla mnie zaszczyt.
Dzięki moim skutecznym staraniom w Bratowicach rozpoczął się proces zagospodarowania terenu pod kompleks sportowo-rekreacyjny,powstał plac zabaw,altana,zamontowane zostały siatki i piłkochwyt.Staram się o środki finansowe na siłownię zewnętrzną,czyszczenie stawu,budowę stanowisk dla wędkarzy oraz remont i rozbudowę świetlicy,która w ostatnich latach została doposażona w brakujący sprzęt.Organizuję spotkania integracyjne mieszkańców oraz imprezy okolicznościowe dla dzieci.Po wielu trudach udało się doprowadzić do przetargu na budowę drogi gminnej w Bratowicach wraz z chodnikiem.W Zagródkach podjęto wykonanie budowy oświetlenia czterech ulic,o co zabiegałam począwszy od projektu.
Doświadczenia z ostatnich lat pokazały jak wiele jest potrzeb i problemów.Ważne jest dla mnie bezpieczeństwo i komfort mieszkańców,dlatego zdecydowałam się kandydować do Rady Gminy Żórawina z okręgu nr 10.
Chcę mieć realny wpływ na to,co dzieje się w mojej Gminie i móc reprezentować mieszkańców mniejszych miejscowości.
Będę wnioskować oraz wspierać inicjatywy związane:
* ze sporządzeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego;
* uporządkowaniem stanów prawnych działek gminnych oraz nieruchomości gminnych;
* z budową i remontem dróg i chodników zarówno tych gminnych jak i powiatowych;
* z budową oświetlenia;
* z doposażeniem i remontami świetlic wiejskich;
* ze zwiększeniem ilości kursów komunikacji gminnej i PKS;
* ze zwiększeniem ilości specjalistów w ZOZ-ie Żórawinie i ośrodkach zamiejscowych;
* wspieraniu inicjatyw kulturalnych i sportowych;
* dbanie o estetyczny,przyjazny wizerunek mienia gminnego;
Od TWOJEGO głosu zależy NASZA wspólna przyszłość !!!

 

Komentarze