W świetlicy wiejskiej w Karwianach  dnia 05.11.2021r odbyło się spotkanie informacyjne dt.  zaprezentowania ostatecznego opracowania Projektu Budowlanego, który uzyskał zezwolenie na realizację robót budowlanych (tzw. ZRID) oraz  została przedstawiona  informacja o realizacji robót budowlanych przez Powiat Wrocławski w 2022 roku zadania pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1955D na odcinku od wiaduktu autostrady A4 do obiektu mostowego w działce nr 256/2 na wysokości działki nr 233 w obrębie miejscowości Karwiany – Komorowice, gm. Żórawina wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”.
Droga ta została ujęta jako jeden z projektów, na które Starostwo Powiatowe otrzyma dotację w ramach programu Polski Ład. Wartość inwestycji szacowana jest na ok. 10 mln zł.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy chcieli i mogli uczestniczyć w zebraniu.
Jeszcze raz chciałabym podziękować Panu Wicestaroście Andrzejowi Szawanowi za wsparcie naszej inicjatywy, ogromny wysiłek jaki wykonał by etap projektowania i pozyskania środków finansowych zakończyć, projektantom z firmy Arteria s.c. za profesjonalny projekt, Panu Sołtysowi Tomaszowi Krzywdzie, Pani Radnej Magdalenie Krawiec, Pani Sołtys Monice Stachowskiej, radom sołeckim Karwian i Komorowic oraz mieszkańcom, którzy aktywnie byli z nami od kilku lat i wspólnie walczyli o tą inwestycję.
To dzięki WAM wszystkim na wczorajszym spotkaniu usłyszeliśmy- „udało się, przystępujemy do przetargu i ruszamy z robotą”- z ust pana Wicestarosty Andrzeja Szawana.
Na spotkaniu Pan Dyrektor Wydziału Komunikacji Maciej Koba poinformował obecnych o otwarciu punktu zamiejscowego Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, który znajduje się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. Punkt ten powstał we współpracy Powiatu Wrocławskiego z Gminą Kobierzyce. Jest on dostępny dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców z terenu powiatu wrocławskiego bez podziału na konkretne gminy.
Punkt obsługuje sprawy związane z rejestracją pojazdów (nowe, sprowadzone z zagranicy, przerejestrowanie), zgłaszania nabycia i zbycia pojazdów, adnotacje HAK, GAZ, dopisanie współwłaściciela pojazdu, zmiana danych technicznych.
Oddział będzie czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-14.00.
Pozdrawiam Wszystkich życząc udanego weekendu
radna Agnieszka Drapus