Już 4 czerwca wybory uzupełniające do Rady Gminy Żórawina w okręgu nr 11:

 Stary Śleszów, Nowy Śleszów, Nowojowice, Racławice Małe

W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające, które odbywają się w okręgu, w którym wygasł mandat, na takich samych zasadach jak dla wyborów powszechnych.

Gminna Komisja Wyborcza w Żórawinie podała do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w obrębie nr 11:

1.Damasiewicz Mariusz Edward-lat 53; zam. Stary Śleszów zgłoszony przez KWW NW

– lista nr 1 złożył następujące oświadczenie: pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej uchwały (Dz.U. z 2016r. poz.1721 z późn. zmianami).

2. Bojdo Artur Zbigniew– lat 42;zam. Stary Śleszów zgłoszony przez KWW Artur Bojdo

– lista nr 2

3. Kordy Leszek Zenon-lat 60;zam.Racławice Małe zgłoszony przez KWW Leszka Kordy

-lista nr 3

4. Kolano Andrzej-lat 51;zam. Nowojowice zgłoszony przez KWW Andrzej Kolano

-lista nr 4

Komentarze