Jak informuje Urząd Gminy Żórawina z końcem lipca odebrano budynek zaplecza sportowego zwany szatnią składający się z 3 części, połączonych korytarzem. W budynku są dwie szatnie dla sportowców,pomieszczenia do rozgrzewki i treningu, łazienki i toalety, pomieszczenie na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla sędziów i trenera, toaleta dla niepełnosprawnych. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia mają być dostępne dla osób uprawiających takie sporty jak: piłka nożna (KS Żórawina), lekkoatletyka, inne gry zespołowe.

Koszt całkowity inwestycji (w tym m.in.: wykonawstwo, nadzór, projekt, wyposażenie): 1.503.815,47 zł.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki: 684.300,00 zł.

Dotychczasowa kwota przekazana przez Ministerstwo: 543.922,00 zł pozostała kwota do refundacji w 2017 roku: 140.378,00 zł.

I tu mamy małą nieścisłość- na sesji w dniu 30.09.2015r. przy podejmowaniu uchwały Urząd Gminy Żórawina podał inną kwotę dotacji- 825 000 zł.

TO 140 700 zł mniej!!!! Skąd ta różnica….

Poniżej fragment protokołu:

Skarbnik Krzysztof Bagiński powiedział, że nie jest to projekt, który powstał wczoraj, czekaliśmy na to dosyć długo, było to wnioskowane na wniosek mieszkańców Żórawiny, którzy funkcjonują przy klubie, czy razem z klubem sportowym. Dofinansowanie na ten obiekt jest wg wstępnej umowy 825 tysięcy. (Protokół Nr XI/2015 z XI sesji Rady Gminy Żórawina VII kadencji, która odbyła się w dniu 30 września 2015r.)

Poniżej zdjęcia z już odebranego obiektu oraz terenu zewnętrznego::

Komentarze