Radni Gminy Żórawina otrzymali  „Raport o stanie gminy za 2022 rok”. Co roku, ta licząca kilkaset stron publikacja jest podsumowaniem życia gminy i mieszkańców w minionym roku. Jaki to był rok dla Gminy Żórawina?

Raport o stanie gminy to miarodajne źródło wiedzy o gminie. Są tam dane liczbowe dotyczące wszystkich działań samorządu skonfrontowane i zestawione z budżetem.Jest to też podsumowanie realizacji najważniejszych strategii, programów, zrealizowanych inwestycji.  Raport pokazuje, jak gmina się rozwija i dokąd zmierza.

Finanse, gospodarka,  edukacja, kultura,  mienie komunalne czy transport publiczny, informacje o  inwestycjach- to zawartość opracowania.

Zachęcamy do lektury.

Poniżej link do Raportu o stanie Gminy Żórawina za 2022 rok poniżej:

https://drive.google.com/file/d/1TNrJ6z9Wfxwraeuzcscit4MxrxSbuptZ/view?usp=sharing

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos , składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami- w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób.