W najbliższą niedzielę odbędą się w Naszej Małej Ojczyźnie kolejne wybory uzupełniające do Rady Gminy. Tym razem dotyczą okręgu nr 9, dla miejscowości  Okrzeszyce, Rynakowice, Bratowice, Zagródki, Jarosławice, Milejowice oraz Wilkowice.

Była już Radna z tegoż okręgu, Pani Teresa Osińska, straciła mandat za pośredniczenie w ubezpieczaniu mienia gminnego, za co oczywiście dostawała prowizję. Jednakże jej OBYWATELSKA postawa sprawiła, iż chce kontynuować swoje dzieło jako Radna, gdyż pojawia się ponownie jako jeden z kandydatów do Rady.

Pani Osińska uzyskała swój mandat w wyborach samorządowych w roku 2014 startując z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Przyjazna Gmina Żórawina, której kandydatem na Wójta był Jan Żukowski. Jej mandat został natomiast wygaszony w kwietniu 2017 r. przez Radę Gminy Żórawina. Rada potwierdziła, iż działając jako agent ubezpieczeniowy, będąc jednocześnie Radną, pośredniczyła w zawieraniu umów (polis) ubezpieczeniowych, obejmujących  mienie komunalne , otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie prowizyjne. Uzyskiwała zatem korzyść majątkową kosztem mienia komunalnego. Będąc radną Rady Gminy i wykonując mandat mogła także wpływać na decyzje podejmowane przez ten organ w zakresie ubezpieczenia mienia gminnego właśnie za jej pośrednictwem. Mandat radnego ułatwiał jej tym samym dostęp do mienia. W opisanej sytuacji miał niewątpliwie miejsce oczywisty konflikt interesów.

Pani Osińska nie zgadzała się z decyzją Rady odwołując się do wszystkich instancji Sądu Administracyjnego. Jednakże ten po kolei odrzucał skargę na podjętą uchwałę o wygaszeniu mandatu. Przy kolejnym odwołaniu do Najwyższego Sądu Administracyjnego, również zapadł wyrok niekorzystny dla Pani Osińskiej. Sąd uznał, że aktywność Radnej została trafnie zakwalifikowana jako działalność gospodarcza, prowadzona z wykorzystywaniem mienia komunalnego gminy a tym samym doszło do naruszenia prawa.

Etyka, moralność, honor? A może po prostu jeszcze wiele spraw do „załatwienia”?

Jak widać wieloletnie udzielanie się w Radzie Gminy sprawia, że niektórzy zatracają kontakt z rzeczywistością i zapominają po co zostali właściwie wybrani.

W związku z powyższym wyborcy w najbliższą niedzielę znów muszą wybrać swojego przedstawiciela w Radzie Gminy, który będzie ich reprezentował do końca kadencji.

I tu na liście kandydatów pojawia się ponownie kandydatura Pani Osińskiej, której OBYWATELSKIEJ postawie „kibicujemy”.

Oprócz Pani Osińskiej o funkcję będą walczyć ponadto Pan Przemysław Burzyński z Okrzeszyc oraz Pani Joanna Siarkowska z Bratowic.

Także wiele może się wydarzyć, wszak i wynik wyborów raczej jest nieprzewidywalny.

Komentarze