Dziś tj. 19.07.2016 o godzinie 14:30 w GCK odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Żórawina. Prawdopodobnie na tej sesji zostanie wybrany nowy przewodniczący, ponieważ poprzedni zrezygnował o czym pisałem we wcześniejszym artykule – zorawina.info/przewodniczacy-rady-gminy-zorawina-zlozyl-rezygnacje/

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Żórawina.
5. Zamknięcie obrad sesji.

Komentarze