Według ustawy o samorządzie gminnym art. 18 ust. 2 punkt 4 do kompetencji rady gminy należy uchwalenie budżetu gminy.

Rada Gminy Żórawina w połowie stycznia br. uchwaliła wbrew stanowisku Wójta Gminy Żórawina budżet naszej gminy umieszczając w nim większość poniżej wypisanych inwestycji. Na ostatniej sesji rady gminy Wójt Gminy Żórawina przedstawił uchwałę znacznie zmieniającą załącznik inwestycyjny uchwalony w styczniu br. Rada Gminy nie zgodziła się na zmiany do budżetu zaproponowane przez Wójta. Większość radnych przegłosowała poprawki złożone do budżetu zaproponowane przez Radnego Waldemara Ścigajło.

Wójt swoje Rada Gminy swoje. O co chodzi ?

Rada Gminy jest organem uchwałodawczym, a Wójt organem wykonawczym.

Czyli krótko mówiąc radni powinni uchwalać, a wójt wykonywać uchwały rady.

Niestety problem pojawia się wtedy gdy organy te wchodzą w swoje kompetencje.

Dlaczego źle się dzieje w gminie Żórawina ?

Kto jest temu winien Wójt czy Rada Gminy ?

Postaram się to wyjaśnić.

Poprzednie budżety Gminy Żórawina były uchwalane bardzo ogólnie.

Co to znaczy ogólnie ?

Np. Wójt konstruując budżet składał propozycję aby w budżecie gminy na drogi i chodniki gminne przeznaczyć kwotę np. 2 000 000 zł. Radni uchwalali taki budżet i tutaj kończył się ich wpływ. O tym jak zostanie podzielona kwota 2 000 000 zł gdzie zostaną zrobione drogi i chodniki o tym już decydował Wójt. Plusem takiego budżetu dla Wójta Gminy jest to, że mając ogólną kwotę ma się większą swobodę realizacji inwestycji, a dodatkowo można starać się o różnego rodzaju inwestycje. Na niekorzyść takiego budżetu przemawia również to, że nigdy nie wiadomo co gdzie i za ile będzie realizowane. Taki budżet niestety stawia radnych, sołtysów i przede wszystkim mieszkańców w roli petentów, którzy muszą prosić o inwestycje w swojej okolicy.

Wczoraj na gminnej stronie internetowej pojawiła się informacja, że Gmina Żórawina przyjmuje na siebie obowiązki inwestora przy budowie chodników powiatowych w miejscowościach Galowice i Bogunów. Niestety jest to kolejne działanie Wójta Gminy Żórawina wbrew Radzie Gminy. W poprzednim roku Urząd Gminy wykonał bez wiedzy Rady Gminy projekt chodnika w miejscowości Galowice, a obecnie wykonywane jest dokumentacja na chodnik w miejscowości Bogunów. Wójt złożył wniosek do Powiatu Wrocławskiego bez wiedzy radnych gminy. Aby wykonać obydwa chodniki w Galowicach i Bogunowie potrzeba ponad 2 000 000 zł. Takich środków w budżecie gminy nie ma chyba, że się nie wykona innych inwestycji. Takie działania Wójta Gminy Żórawina prowadzą tylko do pogłębiania konfliktu z Radą Gminy.

Wójt Gminy Żórawina wielokrotnie powtarzał, że Rada Gminy jest od uchwalania, a Wójt od wykonywania budżetu.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żórawina zwrócili się już dwukrotnie do Wójta Gminy Żórawina z zaproszeniem na spotkanie z całą Radą Gminy aby omówić i rozwiązać konflikt związany z budżetem naszej gminy. Dwukrotnie zapraszając na spotkania Pana Wójta termin był uzgadniany tak aby pasował Panu Wójtowi.

Niestety do żadnego spotkania nie doszło.

Zgoda buduje niezgoda rujnuje. Nic dodać nic ująć.

Potrzeba dobrej woli z obu stron aby ten konflikt zażegnać.

W imieniu swoim jak i części radnych chciałbym zaproponować Panu Wójtowi spotkanie w celu rozwiązania konfliktu związanego z budżetem naszej gminy. Termin do wyboru zostawiam Panu Wójtowi.

Inwestycje w budżecie gminy zaplanowane do wykonania w 2017 r.

Żórawina

 • Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sportowej w miejscowości Żórawina wraz z budową parkingu obsługującego Przedszkole Publiczne w Żórawinie – 95 000 zł
 • Kładka na rzece Żórawka w miejscowości Żórawina – 85 000 zł
 • Nakładka asfaltowa ul. Sienkiewicza w miejscowości Żórawina – 80 000 zł
 • Docieplenie wraz z poprawą elewacji budynku gimnazjum w Żórawinie – 80 000 zł
 • Modernizacja budynku Urzędu Gminy ul. Kolejowa 6. – 100 000 zł
 • Budowa zaplecza sportowego w Żórawinie – 761 090 zł
 • Budowa punktów świetlnych Żórawina ul. Księżycowa i Gwieździsta – 100 000 zł
 • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Transportowa, Polna, Kwiatowa, Małowiejska, Zaułek, Niepodległości (Projekt) – 66 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych Żórawina ul. Owocowa – 80 000 zł

Mędłów

 • Budowa zatoczki autobusowej w Mędłowie – 40 000 zł
 • Wykup działki pod tereny rekreacyjno-sportowe w Mędłowie – 175 000 zł
 • Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń-plac zabaw w Mędłowie -60 000zł

Bogunów

 • Program bezpieczna droga (ze środków własnych) – Projekt chodnika w miejscowości Bogunów – 12 300 zł
 • Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Bogunów – 5 000 zł
 • Budowa chodnika Bogunów ul. Ślężna – 100 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych – Bogunów, ul. Leśna         – 85 000 zł
 • Rewitalizacja parku w miejscowości Bogunów – 20 000 zł

Stary Śleszów

 • Dofinansowanie w formie pomocy finansowej budowy chodnika w miejscowości Stary Śleszów – 213 119 zł
 • Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń – Rozbudowa trybun, Stary Śleszów – 30 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych – Stary Śleszów ul. Piękna – 65 000 zł

Karwiany Komorowice

 • Program bezpieczna droga (ze środków własnych) – projekt chodnika w miejscowościach Karwiany – Komorowice wzdłuż drogi 1955D – 50 000 zł
 • Nakładka asfaltowa Karwiany ul. Majowa, na odcinku między ul. Komorowicką a Rzeplińską (odcinek drogi oddzielony pasem zieleni od głównego ciągu komunikacyjnego, przy sklepie) – 135 000 zł
 • Projekt chodnika przy ul. Wiosennej w Karwianach-  20 000zł

Wilczków                                                                 

 • Program bezpieczna droga (pomoc finansowa dla Powiatu Wrocławskiego) – Budowa chodnika w miejscowości Wilczków – 300 000 zł
 • Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej w Wilczkowie – 50 000 zł

Węgry  

 • Wykonanie nakładki asfaltowej – Węgry ul. Polna i Ogrodnicza – 330 000 zł
 • Zakup średniego samochodu strażackiego 4×4 dla OSP Węgry – 550 000 zł

Brzeście

 • Utwardzenie gruntowej drogi dojazdowej do miejscowości Brzeście materiałem sypkim-         10 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych – Brzeście Dz. Nr 22,33,42/2 (5 punktów świetlnych) – 10 000 zł

Mnichowice

 • Budowa chodnika w miejscowości Mnichowice przy ulicy Sosnowej przy placu zabaw. – 20 000 zł
 • Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Żórawina etap 1 (Mnichowice-Wojkowice) – 10 000 zł

Budowa boiska utwardzonego w miejscowości Mnichowice- 15 000 zł

Turów

 • Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Turów ulice Osiedlowa i Chabrowa – 60 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych Turów ul. Parafialna, Ptasia, Chabrowa z oświetleniem placu zabaw, Lawendowa (część), ul. Ogrodowa (6 punktów świetlnych). – 110 000 zł

Polakowice     

 • Program bezpieczna droga (ze środków własnych) – Projekt chodnika w miejscowości Polakowice – 20 000 zł

Rzeplin

 • Rozbudowa szkoły podstawowej w Rzeplinie – dokumentacja – 50 000 zł
 • Przebudowa węzła sanitarnego (łazienki) w szkole podstawowej w Rzeplinie – 40 000 zł

Wojkowice   

 • Budowa świetlicy w Wojkowicach (wkład własny) – 100 000 zł
 • Budowa punktów świetlnych Wojkowice ul. Kwiatowa – 30 000 zł

Nowy Śleszów

 • Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w miejscowości Nowy Śleszów – 30 000 zł

Racławice Małe

 • Projekt obiektu sportowo – rekreacyjnego oraz przygotowanie terenu pod inwestycję w miejscowości Racławice Małe – 30 000 zł

Okrzeszyce

 • Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń – plac zabaw w miejscowości Okrzeszyce – 30 000,00

Przecławice

 • Ułożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Przecławice na drodze wiodącej w kierunku miejscowości Tyniec nad Ślęzą (ul. Tyniecka)  – 80 000 zł

Jaksonów

 • Budowa punktów świetlnych – Jaksonów ul. Kasztanowa etap  I – 90 000 zł

Inne inwestycje

 • Budowa dróg transportu rolnego Miejscowości:

Wojkowice, Suchy Dwór, Wilczków, Galowice, Stary Śleszów, Bratowice, Rzeplin, Żórawina – stacja badawcza, Karwiany, Turów – 800 000 zł

 • Wykup dróg – 100 000 zł
 • Modernizacja budynków komunalnych – 100 000 zł
 • Modernizacja i uczestnictwo w Wrosip, zakup warstwy adresowej Wrosip – 61 908 zł
 •  Przedsięwzięcia z zakresu wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – 341 561,82 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina etap I (Mędłów i Rzeplin) – 3 421 906,36 zł
 • Projekty oświetlenia dla ulic:

Turów – ul. Ogrodowa, Ptasia, Parafialna, Chabrowa, Lawendowa (Część)

Stary Śleszów ul. Boczna, Piękna

Milejowice – Dz. Nr 51

Wojkowice – Kwiatowa

Żórawina – Jagiełły, Truskawkowa, Owocowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Polna;

Mnichowice – Topolowa, Leszczynowa;

Rzeplin – Jaśminowa, Lipowa

Pasterzyce – Dz. Nr 23DR

Mędłów – Piastów ŚL. Mieszka I, (skrzynka pomiarowa);

Budowa punktów świetlnych Milejowice, działka nr 51

Budowa punktów świetlnych – projekt dla ulic:

Bogunów – Leśna, Ogrodowa;

Żórawina – ul. Bankowa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Sportowa;

Wojkowice – ul. Szczęśliwa;

Osiedle Gencz – droga dojazdowa;

Mędłów ul. Dębowa

Łącznie 175 000 zł

 • Utworzenie i modernizacja miejsca do zabaw i ćwiczeń miejscowości: Szukalice, Żórawina Osiedle – 25 000 zł
 • Gajnik – konserwacja cieku na terenie gm. Żórawina –  15 000 zł
 • Budowa i modernizacja sieci wodociągowych – 100 000 zł
 • Zakupy inwestycyjne i inwestycje samorządowego zakładu budżetowego –100 000 zł

         Ogółem na inwestycje zamierza się przeznaczyć kwotę  9 662 885,18 zł   

Piotr Żelazo

Komentarze