Rok 2016 nie był korzystny dla Stowarzyszenia LIDER A4  w opublikowanej Uchwale Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zatwierdzonej listy strategii rozwoju lokalnego widnieje informacja, iż Strategia Stowarzyszenia Lider A4
nie została wybrana. Przygotowany dokument przez stowarzyszenie gmin uzyskał aż 😉 134 punkty (najmniej w całym województwie dolnośląskim- max. uzyskanych punktów 234).

Koniec roku 2017 przyniósł jednak dobrą nowinę, po serii odwołań, uchyleń uchwał Urzędu Marszałkowskiego Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów ma otrzymać w 2018 r. ponad 8 mln złotych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Głównymi celami LGD są m.in.: działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans, aktywizowanie ludności wiejskiej, promocja obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD.

Mamy nadzieję, że po zmianach personalnych w Zarządzie Stowarzyszenia Lider A4 sytuacja się nie powtórzy, konkursy zostaną rozpisane a przyznane środki finansowe zostaną sprawnie rozdysponowane na potrzeby wnioskodawców.

 Już bez kolejnej zbędnej zwłoki.

Komentarze