Na wniosek Pana Radnego Pawła Wójcika złożonego podczas ostatniej sesji Rady Gminy Żórawina, Komisarz Wyborczy we Wrocławiu wygasił mandat Radnego ze Starego Śleszowa.

Zaraz potem Wojewoda jako Organ Nadzoru wniósł o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczące ewentualnego łamania art. 24f ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym przez dwóch radnych: Pana Michała Duszyńskiego oraz Panią Teresę Osińską.

Cytat art. 24f:

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Komentarze