Wracając do artykułu zorawina.info/tiry-w-zorawinie/ dostałem informacje od Pana Miłosza, mieszkańca gminy Żórawiny, że nie jesteśmy odosobnieni w tym temacie, on już z tym zaczął walczyć wcześniej:

Już od prawie roku mieszkańcy Żórawiny odczuwają skutki wzmożonego ruchu ciężarówek w swojej miejscowości. Po wprowadzeniu płatnego przejazdu autostradą A4, kierowcy TIR-ów, dla uniknięcia długich przestojów w punkcie poboru opłat w Karwianach, bardzo często po prostu zjeżdżają z autostrady. W Wojkowicach skręcają z drogi wojewódzkiej 395 na drogę powiatową i przejeżdżają przez Żórawinę i Księginice (gm. Kobierzyce). Potem kierują się drogę krajową E67 i na węźle Magnice (gm. Kobierzyce) wjeżdżają na obwodnicę autostradową Wrocławia (OAW). W ten sam sposób przemieszczają się w odwrotnym kierunku, gdzie zjazd z obwodnicy nie jest dostosowany do dla wielkich TIR-ów. Sam widziałem jak wielkie auto, próbując pokonać skrzyżowanie w Magnicach, wjeżdżało na wysepki chodnikowe.

Dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy Żórawina, którzy do sklepu, poczty, urzędu najczęściej jeżdżą rowerami, należy maksymalnie ograniczyć ruch ciężarowy przez gminę. W Żórawinie nie istnieją ciągi rowerowo-piesze, a zgodnie z przepisami rowerzyści nie mogą korzystać z chodników przeznaczonych dla pieszych. Poruszanie się więc rowerem jest tym bardziej niebezpieczne, im więcej ciężarówek przejeżdża przez wieś. Koniecznie należy również zwrócić uwagę na szkody, jakie wielkotonażowe samochody powodują w infrastrukturze drogowej gminy. Na niedawno odremontowanych jezdniach już można zauważyć pokruszoną nawierzchnię, znaczne uszkodzenia poboczy: dziury, kałuże.

Propozycja dla naszych włodarzy samorządowych jest następująca: zamknięcie dla ruchu ciężarowego alei Niepodległości od ulicy Kolejowej (koło GCK) do skrzyżowania z ulicą Wrocławską (za mostem na Żurawce) i dodanie znaków informacyjnych przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 355 w Wojkowicach i koło Domasławia, na skrzyżowaniu z droga krajową E67, że przejazd przez Żórawinę jest niemożliwy.

Aleja Niepodległości to swego rodzaju „serce Żórawiny”. Znajduje się tu kilka sklepów, Gminne Centrum Kultury, Urząd Stanu Cywilnego, Komisariat Policji, plac targowy i Kościół Św. Trójcy. Proponowana zmiana organizacji ruchu drogowego na pewno wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców Żórawiny i tych, którzy do niej przyjeżdżają.

Miłosz Szczurowski

źródło: link

Komentarze