Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Żórawina, a nie dokonałeś jeszcze formalności meldunkowych, lub nie chcesz zmieniać adresu stałego zameldowania, rozliczając się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce, w którym mieszkasz naszą gminę – gminę Żórawina.

Dzięki temu ok. 38 % z Twojego podatku trafi do budżetu gminy. Aby Gmina  mogła realizować wydatki bieżące i inwestycje musi uzyskiwać dochody.

Już dzisiaj pomyślmy o tym, aby z roku na rok systematycznie poprawiać warunki w gminie, w której mieszkamy i będziemy mieszkać. Wszyscy mamy wpływ na wysokość dochodów gminnego budżetu, które wydatkowane są przede wszystkim na rozwój  gminy, aby wszystkim mieszkańcom (zarówno tym zameldowanym i tym, którzy mają tutaj tylko miejsce zamieszkania) żyło się lepiej i wygodniej.

Wystarczy spełnić tylko kilka formalności:

– jeśli rozliczamy się samodzielnie to w części B swojego zeznania podatkowego (PIT 36, PIT 37, itd.) jako swój adres zamieszkania wpisujemy adres zamieszkania w gminie Żórawina, zaś w części A.7 jako właściwy urząd skarbowy wpisujemy Pierwszy Urząd Skarbowy we Wrocławiu,

– jeśli z podatku dochodowego rozlicza nas płatnik (np. pracodawca) należy zawiadomić go, że miejscem zamieszkania lub pobytu jest gmina Żórawina,

– właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca naszego zamieszkania , w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie,

– pamiętajmy o złożeniu zgłoszenia aktualizacyjnego ZAP-3 do urzędu skarbowego,  gdy nastąpiła zmiana miejsca zamieszkania.

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/6243497/ZAP-3-04.pdf

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu
14 marca 2018 r. w godz. 12:30 – 13:30
w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina,
pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Gminy Żórawina kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania z tej formy składania rozliczeń skierowanej do mieszkańców Gminy, a szczególnie do:
– osób niepełnosprawnych,
– osób, które mają ograniczone możliwości przemieszczania się,
– osób starszych.
Z przyczyn technicznych i prawnych nie przewiduje się w tym punkcie składania zeznań, możliwości regulowania wpłat gotówkowych zdeklarowanych zobowiązań podatkowych.
Jednocześnie informujemy, że złożenia rozliczenia rocznego PIT można dokonać całodobowo:
– elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej: www.e-deklaracje.gov.pl
– osobiście w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu (w godzinach pracy wskazanych na stronie www.dolnoslaskie.kas.gov.pl)
– za pośrednictwem placówki pocztowej.
Podatniku!
Zeznanie podatkowe wyślij już dziś, a na wpłatę masz czas do 30 kwietnia 2018 r.

 

 

Komentarze