Informacja w zakresie: Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW.Szanowni Państwo,

Gmina Żórawina planuje w najbliższym czasie przystąpienie do konkursu na środki na dotacje dla mieszkańców, chcących  wymieniać nieekologiczne kotły i piece w swoich budynkach jednorodzinnych.

Chodzi przede wszystkim o zamianę na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe. W tym celu nasza gmina nawiązała współpracę z grupą innych gmin dolnośląskich oraz wyspecjalizowaną organizacją inżyniersko-projektową o nazwie „Centrum Technologii Energetycznych” ze Świdnicy (z którą współpracujemy przy realizowanym już projekcie prosumenckim, polegającym na dotacjach do instalacji fotowoltaicznych).

W ramach tegorocznego konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zamierzamy pozyskać środki na dofinansowanie zakupu i montażu nowoczesnych instalacji grzewczych. Dofinansowanie dla mieszkańców może sięgnąć 85 procent, a realna dotacja od 15 do 40 tys. zł.

W chwili obecnej staramy się ocenić skalę zainteresowania mieszkańców gminy taką inicjatywą.  W tym celu będą gromadzone ankiety od zainteresowanych osób oraz wstępne deklaracje. Działanie to stanowi element rozpoznania potrzeb, które to z kolei jest niezbędnym etapem przygotowawczym dla opracowania dokumentacji projektowej do uzyskania dotacji.

W najbliższym czasie planujemy zorganizowanie spotkania informacyjnego, na którym wyjaśnimy wespół z zaproszonymi ekspertami zasady działania programu oraz możliwości udziału mieszkańców.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

13 listopada (wtorek), początek spotkania: godz. 18.00, czas trwania: ok. 2 godzin

Miejsce:  Gminne Centrum Kultury w Żórawinie, Aleja Niepodległości 6, 55-020 Żórawina,

Deklarację zainteresowania wraz z ankietą będzie można uzyskać w trakcie spotkania informacyjnego.

Tematyka spotkania:

  • Pompa ciepła, instalacja gazowa czy może podłączenie do sieci ciepłowniczej?  Czym się kierować dokonując wyboru? – uwarunkowania techniczne i energetyczne instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych – korzyści, szanse, zagrożenia, wymogi;
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • Instruktaż wypełnienia ankiet i deklaracji służących diagnozie zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne w gminie;
  • Pytania i odpowiedzi.

Więcej na:

http://www.gminazorawina.pl/aktualnosci/spotkanie-informacyjne-pompy-ciepla-fotowoltaika-gaz-13112018-r

oraz

www.cte.fea.pl

Z poważaniem

-- 
Mateusz Królewicz
Fundusze Zewnętrzne
Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6 
55-020 Żórawina

dotacje@zorawina.pl
tel. (71)3814139

 

Komentarze