Nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej w Rzeplinie przywrócony do pracy.

W dniu dzisiejszym Sąd Pracy we Wrocławiu wydał wyrok (nieprawomocny), który przywraca nauczyciela przyrody do pracy. Sąd w swojej ocenie uznał zwolnienie nauczyciela przyrody za bezzasadne, czym podważył powody zwolnienia przywołane przez Dyrektorkę.

Czekamy na skutki finansowe niesłusznej decyzji Dyrektorki szkoły.

Cieszymy się z powrotu nauczyciela do pracy w Naszej Małej Ojczyźnie….

 

Komentarze