Zaczął się czas, w którym trzeba zaplanować nasze wspólne wydatki na 2018 rok. Gmina Żórawina od początku września 2017 przystąpiła do tworzenia przyszłorocznego budżetu.

Skorzystajmy z okazji- jeżeli widzimy potrzeby związane na przykład z budową lub remontem drogi, założeniem oświetlenia czy jakąkolwiek inną inwestycją – złóżmy formalny wniosek.

Jest to szansa na zasygnalizowania potrzeb mieszkańców już na etapie planowania środków na przyszły rok. Wnioski o realizację zadań można składać wprawdzie cały czas, jednak składając je teraz nie usłyszymy, że „trzeba to było zrobić, kiedy planowaliśmy budżet, teraz nie ma środków„. Potrzeby mieszkańców powinny znaleźć odzwierciedlenie w decyzjach Rady Gminy i Urzędu Gminy.

Przygotowaliśmy formularz, który pozwoli Państwu wziąć udział w opracowywaniu budżetu na przyszły rok.

Proszę opisać  zadanie w formularzu i dostarczyć do Urzędu Gminy Żórawina pocztą mailową, tradycyjną lub osobiście

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 roku.

………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
………………………………………………
(adres wnioskodawcy)
………………………………………………
(telefon kontaktowy)
………………………………………………
(adres mail)

Wójt Gminy Żórawina
Jan Żukowski
Urząd Gminy Żórawina
ul. Kolejowa 6
55-020 Żórawina

Wniosek do budżetu Gminy Żórawina na rok 2018.

Wnioskuję o wpisanie do budżetu Gminy Żórawina na rok 2018 następujących zadań:

  1. Nazwa wniosku (zadania, przedsięwzięcia)…………………………………………………

Lokalizacja wniosku(zadania, przedsięwzięcia)………………………………………….

Opis wniosku(zadania,przedsięwzięcia)…………………………………………………….

2. Nazwa wniosku (zadania, przedsięwzięcia)………………………………………………..

Lokalizacja wniosku(zadania, przedsięwzięcia)…………………………………………

Opis wniosku(zadania,przedsięwzięcia)……………………………………………………

Podpis

Otrzymują:
1. Adresat
2.a/a

na adres:

 pocztą lub osobiście:

  • Urząd Gminy Żórawina
    ul. Kolejowa 6
    55-020 Żórawina

 

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w zebraniach sołeckich, na których mieszkańcy będą podejmowali decyzje w sprawie rozdysponowania funduszy sołeckich. Warto spotkać się z sąsiadami i ustalić na co chcą Państwo przekazać pieniądze z funduszu. Być może warto połączyć inicjatywy. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą pomóc w realizacji przedsięwzięć, o które będą Państwo zabiegali we wnioskach do budżetu.

Przed zebraniem sołeckim warto w urzędzie sprawdzić, czy pomysł, który chcą Państwo zrealizować z funduszu sołeckiego jest prawnie dopuszczalny. Warto też z pomocą urzędników wycenić planowaną inwestycje. Wtedy łatwiej podejmować decyzje już na zebraniu sołeckim.

Komentarze