Na wstępie – DZIĘKUJEMY ZA REKLAMĘ – spora część sesji dotyczyła naszego portalu.

Ale do rzeczy,

Przypominamy:

Wojewoda jako Organ Nadzoru zobowiązał Radę Gminy Żórawina do przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczące ewentualnego łamania art. 24f ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym przez dwóch radnych:
Pana Michała Duszyńskiego oraz Panią Teresę Osińską.

Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu Pani Radnej Teresie Osińskiej uznając tym samym, iż istnieją przesłanki łamania artykułu 24f ust.1 związane z prowadzeniem przez Radną działalności gospodarczej w imieniu i na rzecz jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, które to za pośrednictwem firmy Radnej ubezpieczało między innymi pojazdy mechaniczne stanowiące mienie komunalne.

W przypadku mandatu Pana Radnego Michała Duszyńskiego nie było takich przesłanek (Pan Radny jest Zastępcą Naczelnika Stowarzyszenia OSP Rzeplin, które nie prowadzi komercyjnej działalności gospodarczej, stowarzyszenie nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorstw, a wykorzystywane mienie komunalne służy do celów statutowych jednostki) – podjęta Uchwała dotyczyła niewygaszenia mandatu.

Komentarze