Obwodnica Żórawiny-odpowiedź Urzędu Gminy w sprawie przeprowadzonych konsultacji

Publikujemy poniżej pismo Pana Wójta Jana Żukowskiego w sprawie konsultacji spolecznych dt. koncepcji projektowanej obwodnicy Żórawiny. Pan Wójt już wielokrotnie na sesjach i komisjach wspominał,...

Starostwo Powiatu Wrocławskiego chce zbudować obwodnicę Żórawiny.

Starostwo Powiatu Wrocławskiego chce zbudować obwodnicę Żórawiny.   Drugiego czerwca odbyły się w Żórawinie konsultacje społeczne dotyczące "Wielowariantowej koncepcji budowy drogi powiatowej stanowiącej obejście miejscowości Żórawina”. Upraszczając...

Raport o stanie gminy-BUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW GMINNYCH w...

W tym i najbliższych artykułach przedstawimy Państwu realizację inwestycji i remontów wykonach w ramach wydatków z budżetu gminy. na kwotę 18 829 468,10 zł. Jest...

Raport o stanie gminy – taka była Gmina Żórawina w 2022...

Radni Gminy Żórawina otrzymali  „Raport o stanie gminy za 2022 rok”. Co roku, ta licząca kilkaset stron publikacja jest podsumowaniem życia gminy i mieszkańców...