W dniu wczorajszym Radni Gminy Żórawina uchwalili  budżet gminy na 2023 r.

Mimo burzliwej dyskusji dotyczącej zaplanowanych inwestycji, radni przyjęli budżet jednogłośnie.

Zaplanowane wydatki w ramach budżetu opiewają na kwotę 85 052 882,13 zł z czego ponad 25 000 000 zł przeznaczone zostanie na inwestycje.

Do najważniejszych inwestycji planowanych na 2023 r. należą:
– dokończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Żórawinie;
– pozyskanie gruntów pod budowę Szkoły w Rzeplinie;
– przygotowanie dokumentacji projektowej nowej Szkoły w Rzeplinie;
– przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żórawinie;
– budowa remizy strażackiej w miejscowości Węgry;
– rozbudowa oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnej na terenie gminy;
– modernizacja dróg i chodników gminnych;
– budowa chodników przy drogach powiatowych i wojewódzkich;
– budowa punktów świetlnych w miejscowościach naszej gminy;
– rewitalizacja parków na terenie gminy;
– budowa świetlic, rozbudowa boisk, placów zabaw i miejsc do ćwiczeń.

Przedłożony radnym przez Pana Wójta projekt budżetu w pierwszej wersji nie zakładał rozpisania w budżecie szczegółowo inwestycji na 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu wersję załącznika inwestycyjnego zaproponowanego przez Pana Wójta:

 

Część radnych nie zgadzając się z takim projektem budżetu, po konsultacjach i pracach na komisjach, zaproponowała zmiany i uszczegółowienie budżetu w zakresie planowanych inwestycji w 2023 r.

Załącznik uchwalony przez Radę Gminy Żórawina i przekazany do organu wykonawczego do realizacji w 2023r. po zmianach prezentuje się następująco:

Przed Panem Wójtem i Urzędem Gminy ogrom prac do wykonania związanych z realizacją budżetu w 2023 r.

Życzymy dużo wytrwałości i sukcesów w realizacji budżetu naszej Małej Ojczyzny.

Przewodniczący Rady Gminy Żórawina

Piotr Żelazo