Szanowni Państwo,
Informacja wraz pismem do władz Gminy Żórawina od rodziców. Ja jako radna i mieszkaniec gminy popieram i proszę i swoim imieniu o rozpowszechnianie oraz
 PODPISANIE ORAZ WYSŁANIE DO UG ŻÓRAWINA do 16.03.2021r
adres: ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina
email: urzad@zorawina.pl
Poniżej post jednego z rodziców SP Rzeplin
PILNE ! Drodzy Mieszkańcy Naszego Rejonu, obecni i przyszli Rodzice SP Rzeplin.
Podczas ostatniego spotkania Rada Rodziców została zapoznana z bieżącą i przyszłą sytuacją w naszej szkole.
Jaką mamy infrastrukturę wszyscy mniej więcej wiemy:
– stary budynek, lata temu zaadaptowany na potrzeby szkoły, niespełniający żadnych standardów co do wielkości sal lekcyjnych; kiedy młodsze klasy wyrosną z modułu, nie będziemy mieli dla nich wystarczająco dużych sal
– nowy budynek mieszczący póki co młodsze roczniki, po 2 klasy I-III na 2 zmiany i 1 grupę zerówki; jednak wstępne wyniki rekrutacji wskazują, że w przyszłym roku możemy mieć 3 klasy pierwsze i 2 zerówki.
To oznacza SYSTEM 3 ZMIAN DLA SZKOŁY!! (lekcje nawet do g.19) i 2 ZMIAN DLA ZERÓWKI! (czy ktoś kiedyś słyszał o zerówce na 2 zmiany?!)
– za mała i za niska niespełniająca żadnych standardów „sala gimnastyczna” absolutnie niewystarczająca na potrzeby 17 klas
– brak porządnych boisk, 5-6 starych zabawek na placu zabaw na grubo ponad setkę młodszych dzieci w szkole. Smutne!
Rozmowy z Wójtem w sprawie budowy nowej szkoły trwają od 2014 roku! Od 2018 r. Gmina utrzymuje, że prowadzi jakieś prace w tym zakresie , jednak efekty są narazie zerowe.
Bardzo prosimy, aby WSZYSCY RODZICE napisali do Wójta i do Rady Gminy z żądaniem podjęcia natychmiastowych kroków mających na celu rozwiązanie tego problemu i rozpoczęcie budowy nowej szkoły.
LINK DO PISMA:
Można skorzystać z załączonego pisma, które szczegółowo opisuje sytuację i nasze żądania.
Można dokument podpisać i :
  • zawieźć osobiście do Urzędu Gminy
  • można wysłać listem poleconym
  • wysłać mailem na adres: urzad@zorawina.pl,
  • można wysłać pismo ogólne z systemu ePUAP bezpośrednio na skrzynkę urzędu.
  • dostarczyć w kopercie na ul. Klonową 28 w Karwianach do jutra do g.10 (do Hanny Frankowskiej)
17.03 odbędzie się posiedzenie Komisji Wspólnej Rady Gminy z udziałem Wójta, Wice-Wójta i Skarbnika dot. przyszłości naszej szkoły. Powinni poznać naszą opinię i determinację w tej kwestii. Inaczej nasze dzieci najdalej za kilka lat nie będą miały fizycznie gdzie się uczyć.
Nie odkładajmy tego tematu „na potem”, nie bądźmy zmuszani odgórnie do przemeldowywania się z gminy Żórawina , zawalczmy o godne warunki do nauki dla naszych dzieci.