Z okazji Dnia Sołtysa życzymy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu gminy Żórawina

dużo zdrowia,

wszelkiej pomyślności,

sukcesów w działalności samorządowej,

a także jak najlepszej współpracy z mieszkańcami oraz samorządowcami.

Dziękujemy za zaangażowanie jakie wkładacie w pracę na rzecz lokalnej społeczności.