W końcu jakaś pozytywna informacja dotycząca pozyskania przez Urząd Gminy Żórawina środków zewnętrznych.

Po STRACONYCH SZANSACH NA:

KANALIZACJĘ– przez błędy w złożonym przez Urząd Gminy Żórawina wniosku w ramach naboru Nabór nr RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16 – ZIT WrOF dotyczącej zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żórawina – etap I (Mędłów i Rzeplin) w kwocie dofinansowania 6 726 760,54zł (całkowita wartość projektu 9 734 018,19 zł)

https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-4-2-2-gospodarka-wodno-sciekowa-zit-wrof/#1

WYPOSAŻENIA OŚRODKA ZDROWIA-Ośrodek Zdrowia z Żórawiny miał otrzymać dotację na wyposażenia oddziału laryngologicznego w kwocie 850 000 zł.

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/06/Lista-projekt%C3%B3w-kt%C3%B3re-spe%C5%82ni%C5%82y-kryteria-wyb.-proj.-i-uzyska%C5%82y-kolejno-najw.-liczb.-pkt.-z-wyr%C3%B3%C5%BC-proj.-wybranych-do-dof..pdf

w końcu się udało:

Gmina Żórawina otrzymała pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania do „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych/ekologicznych na podwoziu z napędem 4×4 dla OSP Węgry”:

– 80 000  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

– 35 000 zł od Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Przypomnijmy jak to było:

Radni w drugiej połowie listopada br. otrzymali od Wójta Gminy Żórawina projekt budżetu na 2017 r. W ww. projekcie w załączniku inwestycyjnym znalazł się zapis o zakupie nowego wozu strażackiego dla jednostki OSP w Węgrach z zabezpieczoną na to kwotą
TYLKO 350 tys. zł.

Po interwencji Radnego z Węgier Pana Mateusza Napierały Rada Gminy zabezpieczyła w budżecie gminy 550 tys. zł.

Radni na posiedzeniu komisji wspólnej nie mogli uzyskać od Wójta należytych wyjaśnień dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2017 r. przestawionym Radzie Gminy w listopadzie 2016r. Wójt Gminy jako organ opracowujący budżet chciał zabezpieczyć

jedynie kwotę 350 tys. zł.

Wobec powyższego Radni złożyli wniosek o zmianę w projekcie budżetu i zabezpieczenie kwoty 550 tys. zł na zakup wozu strażackiego dla OSP w Węgrach.

Miejmy więc nadzieję, iż OSP Węgry już niedługo będzie korzystać w swej służbie z nowego wozu bojowego.

Komentarze