Od pewnego czasu w Radzie Gminy Żórawina funkcjonuje Klub Radnych Dobra Rada. Głównym trzonem klubu są radni Komitetu Wyborczego, z list którego startował Wójt Jan Żukowski. Od lat przed sesjami odbywały się tzw. Komisje Wspólne podczas, których pracownicy urzędu omawiali uchwały, wszyscy radni dyskutowali i opiniowali przygotowywane projekty uchwał. Od kiedy zawiązał się klub, przewodniczący rady nie zwołuje tych komisji. Oczywiście obraduje tylko klub, wzywa pracownikow, tworzy własne opinie, uchwały itp…

I teraz pytanie klucz: Dlaczego pozostali Radni są wykluczeni, dlaczego nie otrzymują rzetelnej pełnej informacji, a gdy na sesji zaczyna się dyskusja Przewodniczący Stanisław Juzyszyn obiera głos lub kończy temat?

Klub klubem, ale Rada Gminy powinna być Radą w pełnym składzie!

Radni należący do Klubu:
Pawel-Wojcik
Paweł Wójcik
Jadwiga-Babij
Jadwiga Babij
Alicja-Meligranda
Alicja Maligranda
Mateusz-Napierala
Mateusz Napierała
Waldemar-Scigajlo
Waldemar Ścigajło
Teresa-Osinska
Teresa Osińska
Marian-Zawislak
Marian Zawiślak
Roman-Firek
Roman Firek
Stanislaw-Juzyszyn
Stanisław Juzyszyn
Michal-Duszynki
Michał Duszyński

Komentarze