Na ostatniej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa Rady Gminy Żórawina przedstawiono koncepcję rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Żórawinie powstałą na wniosek Gminy Żórawina. Budynek miałby mieć dwie kondygnacje użytkowe oraz jedną techniczną, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych przez montaż odpowiedniej windy. Proponowana rozbudowa związana jest z ubieganiem się przez Ośrodki Zdrowia z Żórawiny i Świętej Katarzyny  o dotację z funduszy unijnych na zakup sprzętu medycznego. Ośrodek Zdrowia z Żórawiny miałby otrzymać dotację na wyposażenia oddziału laryngologicznego w kwocie 850 000 zł.

Koncepcja rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Żórawinie zakłada rozbudowę budynku o podobną kubaturę do już istniejącego. W nowej części miałaby się mieścić przychodnia dziecięcia, oddział rehabilitacyjny oraz oddział tzw. 1-dniowego szpitala oddziału laryngologicznego, sanitariaty oraz recepcja. Część socjalna planowana jest w istniejącym budynku przychodni. Proponowany wariant rozbudowy jest ograniczony istniejącą zabudową, między innymi istniejącymi wymiennikami ciepła, które zamontowano w trakcie niedawnej termomodernizacji budynku ZOZ-u, które zdaniem projektanta należy rozbudować lub założyć osobną instalację cieplną do ogrzania nowej części ponieważ „absolutnie nie udźwigną” ogrzania nowej części – projektant proponuje ogrzewanie gazowe (szkoda, że nie pomyślano o tym w trakcie realizacji termomodernizacji- przypis redakcji).

Szacowany koszt rozbudowy budynku bez wyposażenia (bez sprzętu, bez umeblowania) wraz z pracami dt. istniejącego budynku to około 2 500 000 zł – 3 000 000 zł ( w tym koszt wykończenia, posadzki, oprawy, instalacje).

Obecny budynek nie spełnienia już niestety norm i standardów dla tego typu budynków. Zdaniem projektanta obecny budynek wymaga generalnego remontu.

Część Radnych obecnych na komisji zaproponowała budowę nowego budynku parterowego, dostosowanego do obecnych potrzeb i standardów, wygodniejszego w użytkowaniu o powierzchni 1000-1200 m2. Koszt budowy nowego budynku mógłby być zbliżony do kosztów rozbudowy i modernizacji obecnego budynku Ośrodka Zdrowia w Żórawinie.

Jednak Wójt Gminy Żórawina stwierdził, iż „budujemy na potrzeby dnia dzisiejszego”.

Na pytanie czy operacje laryngologiczne będą płatne przez pacjentów?

Dyrektor ZOZ odpowiedziała, iż gwarancji nie ma iż ZOZ w Żórawinie otrzyma kontrakt z NFZ – „Gwarancji nie mam żadnej”. Może się okazać, iż w przypadku braku odpowiedniego kontraktu z NFZ to Gmina będzie musiała rozważyć finansowanie zabiegów laryngologicznych.

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania prawa nie przedstawiono studium wykonalności planowanej dotacji.

Czy oddział laryngologiczny z funkcją 1-dniowego szpitala jest nam potrzebny?

Czy koszty rozbudowy budynku są współmierne do kosztów przyznania dotacji tylko na wyposażenie jednego oddziału laryngologicznego?

Przypominam, iż w roku 2017 r. środki na inwestycje dla całej Gminy to 9 420 000 zł z czego  planowany kredyt to 1 500 000 zł.

A co z ośrodkami zamiejscowymi w Węgrach i Jaksonowie? Może umieszczenie gabinetów w ośrodkach zamiejscowych po modernizacji mogłoby obniżyć koszty?

Każdy kto korzysta z Ośrodka Zdrowia w Żórawinie wie w jakim stanie jest obecnie ten budynek. Dzięki staraniom Pani Dyrektor i pracowników ośrodka przez ostatnie lata dużo się w nim zmieniło na lepsze. (przeszedł termomodernizację, wymienione zostało ogrzewanie, wymieniono dach). Mimo szeregu remontów w budynku niestety jest ciasno.

Moim zdaniem należy się poważnie zastanowić co byłoby dla nas lepsze w przyszłości, czy rozbudowa obecnego budynku czy budowa nowego ośrodka zdrowia.

Budynki publiczne takie jak Urząd Gminy, Posterunek Policji w Żórawinie, Szkoła w Rzeplinie, Przedszkole w Żórawinie, Szkoła Podstawowa w Żórawinie, Ośrodek Zdrowia w Żórawinie wymagają albo pilnego remontu albo są ciasne i wymagają rozbudowy, a często wymagają jednego i drugiego.

Mieszkańcy Gminy Żórawina na najbliższe lata muszą ustalić jakie są priorytety przy rozbudowie, budowie lub modernizacji ww. budynków. Wszystkiego na raz nie da się zrobić.

W trakcie pisanie tego artykułu dotarła do mnie informacja, że Ośrodek Zdrowia w Żórawinie niestety nie otrzyma ww. dotacji. Poniżej link do wyników konkursu.

http://rpo.dolnyslask.pl/wp-content/uploads/2017/06/Lista-projekt%C3%B3w-kt%C3%B3re-spe%C5%82ni%C5%82y-kryteria-wyb.-proj.-i-uzyska%C5%82y-kolejno-najw.-liczb.-pkt.-z-wyr%C3%B3%C5%BC-proj.-wybranych-do-dof..pdf

Piotr Żelazo Radny Gminy Żórawina

Komentarze