Czy popieracie Państwo taką formę protestu / strajku?

    Czy popieracie Państwo taką formę protestu / strajku?

    Komentarze