W związku z planowaną przyszłoroczną przebudową ulic Gimnazjalnej, Słonecznej i Księżycowej w Żórawinie, prosimy mieszkańców i właścicieli nieruchomości znajdujących się przy ww. ulicach, którzy planują podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej i do sieci gazowej o uwzględnienie w swych planach przebudowy powyższych ulic.

Obecnie Gmina Żórawina ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy ww. ulic. Według planów Gminy Żórawina przebudowa ww. ulic ma rozpocząć się na początku przyszłego roku i potrwać ma do sierpnia 2020 r.

https://zorawina.bip.gov.pl/przetargi/przebudowa-drog-gminnych-w-miejscowosci-zorawina-ul-gimnazjalna-ksiezycowa-i-sloneczna.html

Planowana przebudowa zakłada wykonanie: chodników, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe, nawierzchni asfaltowej na ww. ulicach i zjazdów do posesji mieszkańców.

Komentarze